Connect with us

Καβάλα

ΟΛΚ: Δεν έχουμε εγκαταλείψει στην τύχη του το λιμάνι της Περάμου

ΟΛΚ:-Δεν-έχουμε-εγκαταλείψει-στην-τύχη-του-το-λιμάνι-της-Περάμου

Αναφορικά με την ανοιχτή επιστολή του Περιφερειακού Συμβούλου Καβάλας, κυρίου Δημητρίου Λυμπεράκη, η οποία δημοσιεύθηκε από ειδησεογραφική – ενημερωτική ιστοσελίδα της περιοχής μας, η ΟΛΚ ΑΕ αναφέρει τα κάτωθι:

Στην επιστολή που απευθύνει σε εμάς ο κύριος Δημήτριος Λυμπεράκης, κάνει λόγο για εικόνες ντροπής στον λιμένα των Ελευθερών και περιγράφει μία κατάσταση πλήρους εγκατάλειψης.

Αισθανόμαστε την υποχρέωση από πλευράς μας να διευκρινίσουμε τα εξής:

Η «Οργανισμός Λιμένος Καβάλας Α.Ε.» είναι κοινωφελής ανώνυμη εταιρεία που έχει ως στόχο την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος στις τέσσερις χερσαίες ζώνες λιμένων της αρμοδιότητάς της και τη διασφάλιση της ορθής λειτουργίας αυτών. Συνεπώς ουδεμία δυνατότητα παρέμβασης έχει σε οποιαδήποτε έκταση ή εγκατάσταση βρίσκεται εκτός αυτών που της παραχωρήθηκαν με την από 15/01/2003 σύμβαση παραχώρησης από το Ελληνικό Δημόσιο, η οποία κυρώθηκε με νόμο.

Καλό θα ήταν να διευκρινιστεί ότι το τμήμα του κατασκευασμένου λιμένα που βρίσκεται μπροστά από την εγκατάσταση της πρώην «Softex» βρίσκεται εκτός χερσαίας ζώνης λιμένος και ως εκ τούτου οποιαδήποτε παρέμβασή μας σε αυτό θα στερούνταν νομιμότητας. Αρμόδιο σε κάθε περίπτωση για την τήρηση της ευταξίας και των νόμων και κανόνων γενικότερα είναι το Κεντρικό Λιμεναρχείο Καβάλας.

Αναφορικά με την καθαριότητα και τα απορρίμματα στους χώρους αρμοδιότητάς μας θα θέλαμε να ενημερώσουμε ότι αυτά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Η πρώτη είναι τα απόβλητα που παράγονται από πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας και η δεύτερη τα απορρίμματα που καταλείπονται από τους επισκέπτες και τους περιοίκους της περιοχής.

Για την πρώτη κατηγορία έχει ανατεθεί με διαγωνιστική διαδικασία ήδη από το έτος 2017 σε ιδιωτικές εταιρείες η παροχή υπηρεσιών παραλαβής και διαχείρισης των αποβλήτων που παράγονται από πλοία τα οποία προσεγγίζουν τους λιμένες αρμοδιότητάς μας.

Οι όροι και οι προϋποθέσεις παραλαβής των αποβλήτων πλοίων έχουν καθοριστεί με την υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 3122.3-2.1/7842/2017 (ΦΕΚ Β’ 383/2017) και με το εγκεκριμένο σχέδιο παραλαβής και διαχείρισης υγρών και στερεών αποβλήτων και καταλοίπων των πλοίων που καταπλέουν στη θαλάσσια περιοχή αρμοδιότητας του Οργανισμού Λιμένος Καβάλας (ΑΔΑ:ΩΦΥΔ4653ΠΩ-ΤΥΝ).

Στα πλαίσιο εφαρμογής των παραπάνω ο ανάδοχος προχώρησε στην τοποθέτηση ικανού αριθμού κάδων απορριμμάτων, όπως υποχρεούται, σε σημεία που υποδείχθηκαν από την «Ο.Λ.Κ. Α.Ε.». Παράλληλα η εταιρεία μας ενημερώνει συνεχώς εγγράφως τόσο τους πλοιοκτήτες, όσο και το Κεντρικό Λιμεναρχείο για τους όρους εφαρμογής της παρεχόμενης υπηρεσίας. Συγκεκριμένα αποτελεί αποκλειστική εκ του νόμου υποχρέωση των ιδιοκτητών αλιευτικών και σκαφών αναψυχής να έρχονται σε επικοινωνία με τον ανάδοχο και να πληρώνουν το ανάλογο τίμημα παράδοσης αποβλήτων κάθε φορά που παραδίδουν σύμφωνα με το εκάστοτε εγκεκριμένο τιμολόγιο.

Οι πλέον πρόσφατες έγγραφες σχετικές ενημερώσεις πραγματοποιήθηκαν με το υπ’ αριθμό πρωτ. 2.159/2020 έγγραφο μας, με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία οι κατά τόπους Λιμενικές Αρχές που είναι επιφορτισμένες για την αστυνόμευση των λιμενικών χώρων και το υπ’ αριθμό πρωτ. 2141/2022 έγγραφό μας με το οποίο ενημερώθηκαν για την διαδικασία το σύνολο των ιδιοκτητών αλιευτικών σκαφών που ελλιμενίζονταν κατά την χρονική εκείνη στιγμή.

Σε κάθε περίπτωση όμως, από πλευράς μας μεριμνούμε, ακόμη και όταν δεν τηρούνται οι νόμιμες υποχρεώσεις από τους ιδιώτες, να απομακρύνονται τα αλιευτικά κατάλοιπα, ακόμη και με δικές μας δαπάνες, ακριβώς για λόγους τήρησης της τάξης και διασφάλισης της υγείας των χρηστών του λιμένα.

Για τη δεύτερη κατηγορία απορριμμάτων έχει και πάλι ανατεθεί από πλευράς μας σε ιδιωτική εταιρεία το άδειασμα των κάδων και η περισυλλογή των απορριμμάτων από υπαίθριους χώρους. Η σχετική σύμβαση προβλέπει αυτό να γίνεται τρεις φορές εβδομαδιαίως κατά τους μήνες Μάιο, έως και Νοέμβριο και δύο φορές από τον Δεκέμβριο, έως και τον Απρίλιο. Η τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του αναδόχου παρακολουθείται απαρέγκλιτα από τους αρμόδιους υπαλλήλους μας.

Συνοψίζοντας θα θέλαμε να διαβεβαιώσουμε τους πολίτες και τους επισκέπτες της περιοχής, καθώς και τον κύριο Λυμπεράκη, ότι ο λιμένας των Ελευθερών τυγχάνει από την πρώτη στιγμή της προσοχής και μέριμνάς μας εξίσου με τους λοιπούς λιμένες της αρμοδιότητάς μας, υπάρχει δε σχεδιασμός, ο οποίος ήδη εκπονείται, για πραγματοποίηση έργων συντήρησης και ανάπλασής του, ώστε να αναβαθμιστεί η εγκατάσταση και ο ρόλος της στο ευρύτερο λιμενικό σύστημα της βορείου Ελλάδος.

Οι εικόνες που κυκλοφόρησαν, για τις οποίες εκφράζουμε τη λύπη μας και για την αποκατάσταση των οποίων έχουμε ήδη μεριμνήσει στον βαθμό που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά μας, είναι πράγματι δυσάρεστες για όλους μας. Όμως αποτυπώνουν μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή και δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση αντιπροσωπευτικό δείγμα της εν γένει κατάστασης του λιμένα. Είμαστε βέβαιοι μάλιστα ότι με την απολύτως αναγκαία συνεργασία του Κεντρικού Λιμεναρχείου Καβάλας δε θα επαναληφθούν στο μέλλον.

Η επιστολή του Δ. Λυμπεράκη

Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας Δημήτρης Λυμπεράκης στην επιστολή του αναφέρει τα ακόλουθα:

Είναι γνωστό, δυστυχώς, σε όλους ότι η καθημερινότητα των πολιτών και των δημοτών υποβαθμίζεται . Και τούτο οφείλεται σε μια πλειάδα παραγόντων που ξεκινούν από το ψηφοθηρικό αλισβερίσι έως και την εκούσια «απόσυρση» πολλών, υγιώς σκεπτόμενων, συμπολιτών και συνδημοτών που συναντούν την παγερή αδιαφορία των διοικούντων.

Υπάρχουν όμως και φορές που η εικόνα της καθημερινότητας ξεπερνά και τις πιο δυστοπικές και απαξιωτικές για την ανθρώπινη υπόσταση σκέψεις. Και τέτοια εικόνα παρουσιάζει το λιμάνι της Ν. Περάμου του δήμου Παγγαίου. Η πλήρης απουσία των διοικούντων, η απόσειση ευθυνών των εμπλεκομένων φορέων και η ανυπαρξία οικολογικής συνείδησης των φιλοξενουμένων και εγχώριων κατοίκων οδηγούν σε εικόνες ΝΤΡΟΠΗΣ.

Στο λιμάνι της Ν. Περάμου κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού ελλιμενίζονται πολλές φορές και 30 γρι-γρι τα οποία αλιεύουν σαρδέλα και γαύρο συνήθως. Τα πληρώματα αφήνουν, ως οφείλουν, τα σκουπίδια τους σε κάδους που ξεχειλίζουν και αναδύουν μυρωδιές ιδανικές για καλοκαιρινό καλωσόρισμα. Συνήθως πετιούνται σκουπίδια κι εκτός κάδων με αποτέλεσμα ο αέρας να τα παρασύρει στη θάλασσα ή να τα διασκορπίσει στο χώρο του λιμανιού.

Οι πολίτες που κάνουν τον περίπατό τους εκεί ή ψαρεύουν ερασιτεχνικά διαμαρτύρονται για την άθλια εικόνα του λιμανιού αλλά συναντούν την αδιαφορία και την «δεν ξέρω, δεν γνωρίζω, άστο καλύτερα» στάση. Ο δήμος Παγγαίου ισχυρίζεται ότι δεν είναι ευθύνη του ο καθαρισμός του λιμανιού, το Λιμεναρχείο της Νέας Περάμου ισχυρίζεται το ίδιο κι όλοι μαζί δείχνουν τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας ως υπεύθυνο για την καθαριότητα και την αισθητική και υγειονομική προσβολή των επισκεπτών του χώρου.

Οι φωτογραφίες που αναρτώ είναι από προχθεσινή επίσκεψή μου στο λιμάνι. Ιδιαίτερα χαρακτηριστική είναι η εικόνα του σκύλου του οποίου το κουφάρι σαπίζει (εδώ και 7 μέρες όπως με πληροφόρησαν) αφημένο δίπλα σε κάδο σκουπιδιών και πολύ κοντά στο Λιμεναρχείο Ν. Περάμου.

Κι επειδή η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο αποστέλλω κατ αρχάς αυτήν την επιστολή, με την ιδιότητα του πολίτη και του περιφερειακού συμβούλου, και καλώ τον Οργανισμό Λιμένα Καβάλας να προχωρήσει σε ΑΜΕΣΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ του λιμανιού μέσα σε ένα εύλογο χρονικό διάστημα 15 ημερών. Σε περίπτωση που δεν ανταποκριθεί στο παραπάνω αίτημα επιφυλάσσομαι για επερώτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο για κάθε ενέργεια που ο νόμος μου παρέχει

Λυμπεράκης Δημήτρης,

Περιφερειακός Σύμβουλος Καβάλας

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Καβάλα

Χαράλαμπος Σαράντος: Το δύσκολο είναι να μπούμε μπροστά και να βοηθήσουμε τον τόπο μας

Χαράλαμπος-Σαράντος:-Το-δύσκολο-είναι-να-μπούμε-μπροστά-και-να-βοηθήσουμε-τον-τόπο-μας

«Ο Φίλιππος Αναστασιάδης είναι ένας άνθρωπος αληθινός, αυθεντικός και έντιμος / Μπορώ να προσφέρω σε θέματα πολιτικής προστασίας λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας / Συνταγή που πετυχαίνει δεν την αλλάζεις, η νυν δημοτική αρχή θα έχει μια νέα θητεία»

Με τον συνδυασμό «Ναι, Μπορούμε», του υποψηφίου δημάρχου Παγγαίου, Φίλιππου Αναστασιάδη, κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Παγγαίου, ο Χαράλαμπος Σαράντος.

Για την απόφασή του αυτή, ο κ. Σαράντος, παραχώρησε συνέντευξη στον «Ενήμερο».

Πείτε μας αρχικά κάποια πράγματα για το βιογραφικό σας, ώστε να σας γνωρίσουν καλύτερα οι συμπολίτες μας.

«Γεννήθηκα το 1969 στην Ελευθερούπολη Καβάλας, όπου και κατοικώ μέχρι και σήμερα. Παιδί του Χρήστου και της Χρυσούλας Σαράντου, ενεργών δημοτών του τόπου μας. Μεγάλωσα και έζησα τα μαθητικά και εφηβικά μου χρόνια στην Ελευθερούπολη, διατηρώντας τους δεσμούς μου με φίλους και συμμαθητές μέχρι και σήμερα. Το 1991 εισήλθα στη Σχολή Πυροσβεστών της Πυροσβεστικής Ακαδημίας και το 2008 στη Σχολή Αρχιπυροσβεστών, απ’ όπου και εξήλθα με τον βαθμό του Αρχιπυροσβέστη. Από το 2000 υπηρετώ στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Ελευθερούπολης, σε όλες τις βαθμίδες. Είμαι παντρεμένος με τη Χαρούλα Παρίδου, υπάλληλο του Κτηματολογικού Γραφείου Παγγαίου και πατέρας δύο παιδιών, της Χρυσούλας και του Χρήστου. Το 2019 ασχολήθηκα ενεργά για πρώτη φορά με τις

αυτοδιοικητικές εκλογές και το 2022 ορκίστηκα δημοτικός σύμβουλος. Είμαι

ενεργά πολιτικοποιημένος από τα μαθητικά μου χρόνια».

Ποιος ήταν ο λόγος που σας ώθησε να κατέλθετε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Παγγαίου στις εκλογές του ερχόμενου Οκτωβρίου;

«Όπως προανάφερα, είναι η δεύτερη συμμετοχή μου σε αυτοδιοικητικές εκλογές. Το να απέχουμε κρίνοντας και σχολιάζοντας τα κακώς κείμενα γύρω μας λέγοντας πως «αν ήμουν εγώ θα έκανα αυτό ή το άλλο» είναι πολύ εύκολο να το λέμε όλοι μας. Το εύκολο είναι πως όλοι από απόσταση θεωρούμε πως είμαστε καλοί. Το δύσκολο είναι να καταφέρουμε να ενεργοποιηθούμε, να μπούμε μπροστά, να παραβλέψουμε τις ευκολίες μας και να βοηθήσουμε τον τόπο που ζούμε. Να αναλάβουμε δράση και να

προτείνουμε λύσεις. Η καθημερινή επαφή λοιπόν με τους συμπολίτες μου, αλλά και η επιθυμία μου να προσφέρω στο κοινωνικό σύνολο του Δήμου Παγγαίου, με οδήγησαν στην απόφαση μου να είμαι υποψήφιος με την παράταξη «Ναι, Μπορούμε» του νυν δημάρχου, Φίλιππου Αναστασιάδη».

Γιατί επιλέξατε να συστρατευτείτε με τoν Φίλιππο Αναστασιάδη και τον συνδυασμό «Ναι, Μπορούμε»;

«Ο κ. Αναστασιάδης, ήδη με την πολύχρονη πείρα του, αλλά και την αποτελεσματικότητα που έδειξε στον τρόπο διοίκησης του, κέρδισε την εμπιστοσύνη των δημοτών μας. Χρειάστηκε να πάρει αποφάσεις καμιά φορές μεγάλες με γνώμονα το καλό του Δήμου. Είναι ένας άνθρωπος αληθινός, αυθεντικός και έντιμος με αρχές που ταυτίζονται με τις δικές μου. Έχει ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τον Δήμο Παγγαίου, γνωρίζει τα προβλήματα του δήμου μας και έχει προτάσεις και λύσεις για το καθένα από αυτά. Όλα αυτά είναι τα στοιχεία που με έκαναν να τον εμπιστευτώ και να νιώθω μεγάλη χαρά και τιμή για την πρόταση του να συστρατευτώ μαζί του».

Από ποιο πόστο θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε τη νέα δημοτική αρχή, αν εκλεγείτε και επανεκλεγεί φυσικά δήμαρχος ο κ. Αναστασιάδης;

«Αν μου δώσουν τη δυνατότητα οι συνδημότες μου να τους εκπροσωπήσω στον Δήμο Παγγαίου, θα προσφέρω σε θέματα πολιτικής προστασίας, καθώς άπτονται της επαγγελματικής μου ιδιότητας και περιλαμβάνουν ένα σημαντικό κεφάλαιο στην οργάνωση ενός Δήμου. Όπως και να έχει είμαι στη διάθεση του δημάρχου με δηλωμένη την προσφορά μου ακόμη και σε τομείς τουρισμού, εθελοντισμού και αθλητισμού».

Ποιο είναι το σχόλιό σας για τη διοίκηση του κ. Αναστασιάδη; Ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει στον Δήμο Παγγαίου;

«Ο κ. Αναστασιάδης και η διοίκηση του Δήμου κατάφεραν να αλλάξουν τον Δήμο Παγγαίου, βγάζοντας τον από μια τελματώδη κατάσταση και να δημιουργήσουν όλοι ένα Δήμο πρότυπο, στον αθλητισμό, τον τουρισμό, τις εγκρίσεις μεγάλων έργων, την κοινωνική ευθύνη. Σήμερα τολμάμε να πούμε πως είμαστε όλοι μας περήφανοι που ζούμε σ’ αυτό το Δήμο και αυτό είναι η επιτυχία του. Σίγουρα υπάρχουν και πράγματα που ακόμη θα πρέπει να γίνουν. Αλλά ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και είμαστε εδώ ζητώντας τη ψήφο των συνδημοτών μας για να το πράξουμε».

Πιστεύετε ότι θα καταφέρει ο συνδυασμός σας να κερδίσει ξανά τις δημοτικές εκλογές;

«Ο κόσμος έχει καταλάβει πως συνταγή που πετυχαίνει δεν την αλλάζεις. Αναγνωρίζει την επιτυχημένη θητεία της νυν δημοτικής αρχής και τα σχέδια της για την επόμενη μέρα. Είμαι πεπεισμένος πως η δημοτική αρχή θα έχει μια νέα θητεία και θα αφήσει εποχή στον Δήμο Παγγαίου. Θέλω να συνεισφέρω με όλες μου τις δυνάμεις και εγώ στην επόμενη μέρα της».

Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράττετε από τις επαφές σας με τους συμπολίτες μας;

«Τα μηνύματα που λαμβάνουμε καθημερινά και εγώ προσωπικά από τις επαφές μου είναι ενθαρρυντικά και αισιόδοξα. Ο κόσμος ξέρει και έχει αντίληψη. Συζητάμε με επιχειρήματα, έχουμε την εμπειρία και η διοίκηση έχει δείξει το έργο της απέναντι στον δημότη. Ο κόσμος έχει κρίση και αντίληψη. Και αυτά είναι τα κριτήρια που θα φέρουν τον συνδυασμό του Φίλιππου Αναστασιάδη ξανά στην νίκη».

Τέλος, ποιο είναι το δικό σας μήνυμά σας προς τους πολίτες του Δήμου Παγγαίου και γιατί να επιλέξουν να σας ψηφίσουν;

«Θέλω να ζητήσω από τους συνδημότες μου να με στηρίξουν με την ψήφο τους. Ως αυτόματη υποχρέωση μου θα διαθέσω όσο πολύτιμο χρόνο μπορώ από την οικογενειακή και προσωπική μου ζωή για τον Δήμο Παγγαίου. Η αμεσότητα στις κρίσιμες καταστάσεις λόγω της επαγγελματικής μου ιδιότητας, η ανάληψη ευθυνών και άμεση λήψη αποφάσεων είναι στοιχεία που με χαρακτηρίζουν. Ένας δημοτικός σύμβουλος μπορεί να κάνει πολλά για τον τόπο του. Το σημαντικότερο είναι να παραμείνει κοντά στους δημότες του ως εκπρόσωπος τους, ως η φωνή τους και να δικαιώσει όσους τον πίστεψαν και τον τίμησαν με τη ψήφο τους. Και εγώ υπόσχομαι να είμαι ένας από αυτούς».

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Σάββας Μιχαηλίδης: Τα έργα που κατασκευάζονται είναι προσπάθεια πολλών ετών, μελέτης, διεκδίκησης

Σάββας-Μιχαηλίδης:-Τα-έργα-που-κατασκευάζονται-είναι-προσπάθεια-πολλών-ετών,-μελέτης,-διεκδίκησης

Για την πορεία της προεκλογικής εκστρατείας του μίλησε στην ΕΡΑ Καβάλας, ο υποψήφιος δήμαρχος Νέστου και επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Εποχή», Σάββας Μιχαηλίδης.

«Αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία ενημέρωσης των δημοτών, καθώς καθημερινά βρισκόμαστε στα Δημοτικά Διαμερίσματά του Δήμου μας, αναφέρουμε το τι κάναμε εκεί, αλλά και γενικότερα θυμίζουμε το έργο μας σε όλο τον Δήμο», τόνισε αρχικά ο κ. Μιχαηλίδης.

«Αυτά που κατασκευάζονται τώρα δεν είναι θεόσταλτα, αλλά είναι προσπάθεια πολλών ετών, σωστής μελέτης, ωρίμανσης, διεκδίκησης…»

«Το έργο μας είναι ορατό παντού, όπου και να γυρίσεις θα δεις «έργο Μιχαηλίδη». Έχουμε ένα πολύ καλό παρελθόν για να πείσουμε ότι αυτά που κατασκευάζονται τώρα δεν είναι θεόσταλτα, αλλά είναι προσπάθεια πολλών ετών, σωστής μελέτης, ωρίμανσης, διεκδίκησης. Γενικώς είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε αυτό και κατά  δεύτερο φυσικά πρέπει να τιμήσουμε τους ψηφοφόρους μας, όπως κάναμε όλα αυτά τα χρόνια περνώντας από όλες τις κοινότητες», επισήμανε στη συνέχεια ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέα Εποχή». 

«Ενημέρωσα το κυβερνητικό κλιμάκιο για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αδράνεια στον Νέστο, όπου πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση για τον καθαρισμό της κοίτης»

«Παράλληλα ο Δήμος λειτουργεί, δεν τον κλείσαμε. Είχαμε τη Δευτέρα (25/9) κυβερνητικό κλιμάκιο στην περιοχή μας, το οποίο ενημέρωσα και για τους κινδύνους που εγκυμονεί η αδράνεια στον Νέστο, όπου πρέπει να γίνει άμεσα παρέμβαση για τον καθαρισμό της κοίτης. Είναι πολύ μεγάλο έργο που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσει. Όπως επίσης ενημέρωσα για τις δυνατότητες που έχουμε εδώ με την ωρίμανση της γεωθερμίας», υπογράμμισε ακόμη ο νυν και εκ νέου υποψήφιος δήμαρχος Νέστου.

«Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα διεκδικούμε από τους δημότες μας την ψήφο, ώστε τα έργα που έχουμε τώρα εν εξελίξει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παραδοθούν στην τοπική κοινωνία που τα έχει ανάγκη…»

«Συνεχίζουμε όπως κάθε φορά με σοβαρότητα, υπευθυνότητα να διεκδικούμε από τους δημότες μας την ψήφο, ώστε τα έργα που έχουμε τώρα εν εξελίξει να ολοκληρωθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να παραδοθούν στην τοπική κοινωνία που τα έχει ανάγκη. Έργα όπως το κολυμβητήριο, η ανακαίνιση του γηπέδου, οι πλατείες, το μεγάλο έργο που ενώνει τις εργατικές κατοικίες με την περιοχή του δημαρχείου, γενικότερα με τον κόμβο των σφαγείων με την οδό Λευκάδος, έναν δρόμο 18 μέτρων που θα είναι κόσμημα για την πόλη. Έχουμε την συντήρηση του 1ου διατηρητέου δημοτικού σχολείου που έγινε το 1929 και φυσικά τη δημοτική βιβλιοθήκη που είναι ένα χρηματοδοτημένο έργο όπου το παλιό ειρηνοδικείο μετατρέπεται σε βιβλιοθήκη, κάτι που είναι σημαντικό για τον τόπο μας», σημείωσε καταληκτικά στις δηλώσεις του ο Σάββας Μιχαηλίδης.

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Θάσος: Συνελήφθη πλοίαρχος για μη ασφαλή πρόσδεση του πλοίου

Θάσος:-Συνελήφθη-πλοίαρχος-για-μη-ασφαλή-πρόσδεση-του-πλοίου

Θάσος: Συνελήφθη πλοίαρχος για μη ασφαλή πρόσδεση του πλοίου

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού Πλοιάρχου Ε/Γ-Ο/Γ πλοίου, προέβησαν, την Τρίτη, στελέχη της Λιμενικής Αρχής Θάσου, για παράβαση του άρθρου 235 παρ. 1 (Κ.Δ.Ν.Δ.) “Παράλειψη λήψης μέτρων για τη προστασία των επιβαινόντων”.

Συγκεκριμένα, κατά τη διάρκεια εκφόρτωσης οχημάτων από το εν λόγω πλοίο στον Νέο Λιμένα Θάσου, ο ανωτέρω Πλοίαρχος δε μερίμνησε για την ασφαλή πρόσδεση του πλοίου, με αποτέλεσμα ο καταπέλτης να ακουμπήσει στη θάλασσα.

Προανάκριση διενεργείται από την οικεία Λιμενική Αρχή.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα