Connect with us

Οικονομία

Διευκολύνσεις για επανασύνδεση νοικοκυριών με το ηλεκτρικό ρεύμα

Σε σειρά πρόσθετων παρεμβάσεων για την υποστήριξη νοικοκυριών με χαμηλά εισοδήματα, τα οποία έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος λόγω οφειλών, προχωρά το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που προωθήθηκε προς δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης, μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι:

  • Θα επεκταθεί στις 21 Σεπτεμβρίου (από 30 Ιουνίου) το χρονικό όριο, μέχρι το οποίο θα πρέπει να έχει γίνει η αποσύνδεση από το δίκτυο. Μπορούν, δηλαδή, να αξιοποιήσουν το μέτρο και τα νοικοκυριά που τους έκοψαν το ρεύμα το προηγούμενο τρίμηνο.
  • Πέραν του ποσού που καλύπτεται από το ειδικό βοήθημα, οι προμηθευτές δεν θα δικαιούνται να ζητούν πρόσθετη προκαταβολή. Άρα, αποκλειστικά με το βοήθημα που θα λάβουν, τα νοικοκυριά θα μπορέσουν να επανασυνδεθούν.
  • Οι καταναλωτές θα εντάσσονται σε πρόγραμμα διακανονισμού και το εναπομείναν ποσό θα εξοφλείται από τους ίδιους σε άτοκες μηνιαίες δόσεις, κατά αντιστοιχία όσων προβλέπονται για τους Ευάλωτους Πελάτες (παρ. 3, άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες), δηλαδή κάθε μηνιαία δόση δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αντίστοιχης μηνιαίας δαπάνης για την ηλεκτρική ενέργεια.
  • Η δυνατότητα διακανονισμού σε άτοκες μηνιαίες δόσεις ισχύει αναδρομικά και για όσους καταναλωτές έχουν ήδη προβεί σε διακανονισμό των οφειλών τους, με βάση τις διατάξεις της ΚΥΑ που εκδόθηκε στις 8.2.2018.
  • Στις ρυθμίσεις της νέας ΚΥΑ, εντάσσονται και περιπτώσεις μη ενεργών συμβάσεων προμήθειας όπου εκκρεμούν ληξιπρόθεσμες οφειλές και έχει γίνει καταγγελία της σύμβασης από τον προμηθευτή. Αν ο προμηθευτής που εκπροσωπούσε τον καταναλωτή πριν την καταγγελία της σύμβασης, αρνηθεί να συνάψει νέα σύμβαση παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, τότε ο καταναλωτής μεταπίπτει σε καθεστώς καθολικής υπηρεσίας.

Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές του έτους δημιουργήθηκε ειδικός λογαριασμός για την παροχή εφάπαξ βοηθήματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα. Η αρμοδιότητα εξέτασης των σχετικών αιτημάτων εκχωρήθηκε στην τοπική αυτοδιοίκηση, και συγκεκριμένα σε επιτροπές που συστήνονται με απόφαση του Δημάρχου και αποτελούνται από εκπροσώπους της δημοτικής αρχής, του ΔΕΔΔΗΕ και του προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας. Οι επιτροπές αυτές αξιολογούν την πραγματική οικονομική και περιουσιακή κατάσταση των αιτούντων και χορηγούν το ειδικό βοήθημα εφόσον:

  • η αποσύνδεση αφορά την κύρια κατοικία του προς εξέταση δικαιούχου
  • ικανοποιούνται τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ)

Το ύψος του εφάπαξ βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το ύψος της οφειλής:

ύψος συνολικής οφειλής έως 6.000 € 6.001-9.000 € 9.001-12.000 € άνω των 12.000 €
ποσοστό κάλυψης 100% 75% 50% 30%

Για παράδειγμα, για οφειλή 4.000 ευρώ θα καταβάλλεται βοήθημα 4.000 ευρώ, για οφειλή 7.000 ευρώ βοήθημα 5.250 ευρώ, για οφειλή 11.000 ευρώ βοήθημα 5.500 ευρώ και για οφειλή 20.000 ευρώ βοήθημα 6.000 ευρώ. Τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια υπαγωγής στο νέο ΚΟΤ, τα οποία θα πρέπει να ικανοποιούνται για τους δικαιούχους του ειδικού επιδόματος επανασύνδεσης με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος, είναι:

  1. η συνολική φορολογητέα αξία ακίνητης περιουσίας όλων των μελών του νοικοκυριού, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, να μην υπερβαίνει τα 120.000 ευρώ για νοικοκυριά με ένα μέλος, προσαυξανόμενα κατά 15.000 ευρώ για κάθε πρόσθετο μέλος μέχρι το ποσό των 180.000
  2. το ετήσιο συνολικό πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα του νοικοκυριού να μην υπερβαίνει τα όρια του παρακάτω πίνακα
οικογενειακή κατάσταση ετήσιο εισόδημα νοικοκυριού
1 άτομο 9.000 ευρώ
μονογονεϊκή + 1 ανήλικοςή 2 ενήλικοι 13.500 ευρώ
μονογονεϊκή + 2 ανήλικοιή 2 ενήλικοι + 1 ανήλικος 15.750 ευρώ
μονογονεϊκή + 3 ανήλικοιή 2 ενήλικοι + 2 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί

18.000 ευρώ
μονογονεϊκή + 4 ανήλικοιή 2 ενήλικοι + 3 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 1 ανήλικος

24.750 ευρώ
μονογονεϊκή + 5 ανήλικοιή 2 ενήλικοι + 4 ανήλικοι

ή 3 ενήλικοί + 2 ανήλικος

ή 4 ενήλικοι

27.000 ευρώ

Μέχρι σήμερα το ταμείο έχει εξασφαλίσει την επανασύνδεση με το δίκτυο ηλεκτρικού ρεύματος σε 1.641 νοικοκυριά, καταβάλλοντας περί τα 6,25 εκατ. ευρώ.

από το Γραφείο Τύπου

Συνέχεια ανάγνωσης
Διαφήμιση1

Οικονομία

Οικογενειακό εισόδημα και απαλλαγές φόρου για την απόκτηση κατοικίας

Πότε και πώς εφαρμόζεται η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για την απόκτηση κατοικίας;

Η απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος για την απόκτηση κατοικίας κρίνεται κάθε χρόνο χωριστά. Με βάση το περιεχόμενο της δήλωσης που υποβάλλει ο λογιστής σας για τα εισοδήματα κάθε χρόνο, κρίνεται και η συνολική δαπάνη που πραγματοποιήθηκε για την απόκτηση κατοικίας, το δωδεκάμηνο διάστημα που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δήλωση φόρου εισοδήματος. Η δήλωση φόρου εισοδήματος υποβάλλεται κάθε χρόνο στην εφορία, για τα εισοδήματα και τις δαπάνες πού έχουν πραγματοποιηθεί από κάθε φορολογούμενο τον αμέσως προηγούμενο ημερολογιακά χρόνο. Έτσι λοιπόν, αν κάποιος αγόρασε ένα διαμέρισμα με δάνειο από την Τράπεζα και δεν έχει τις απαλλαγές του Νόμου για αγορά πρώτης κατοικίας, έχει υποχρέωση να καλύπτει με τη δήλωσή τον κάθε χρόνο μόνο τις δόσεις του δανείου πού πληρώνει μέσα στο χρόνο, προσκομίζοντας ως αποδεικτικό στοιχείο με τη δήλωσή τον τη σχετική βεβαίωση της Τράπεζας κ.λπ. Όταν εξάλλου η αγορά γίνεται με δόσεις τις οποίες χορηγεί ο πωλητής, εφόσον αυτές αναφέρονται στο συμβόλαιο, τότε με τη δήλωση κάθε χρόνου θα πρέπει να καλύπτονται οι δόσεις που εξοφλούνται στο δωδεκάμηνο διάστημα στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη δήλωση. Προσοχή στις δύο αυτές περιπτώσεις: Όλα τα έξοδα του συμβολαίου αγοράς (φόροι, συμβολαιογραφικά, έξοδα υποθηκοφυλακείου και δικηγόρου) θα πρέπει να προστεθούν στο ποσό των δόσεων του πρώτου χρόνου και επομένως να καλυφθούν από τα εισοδήματα αυτού τον χρόνου. Αντίθετα, αν τα χρήματα για την αγορά κατοικίας ή και οικοπέδου ο φορολογούμενος τα δανείστηκε από φιλικά του πρόσωπα, χωρίς να έχει υπογράψει κάποιο επίσημο χαρτί, τότε έχει υποχρέωση να καλύψει με τη δήλωσή του τη συνολική δαπάνη αυτής της αγοράς (δηλαδή την αξία τον συμβολαίου συν όλα τα έξοδα του συμβολαίου που αναφέραμε παραπάνω).

Η δαπάνη απόκτησης κατοικίας όπως και όλες οι άλλες δαπάνες διαβίωσης πού θεωρούνται τεκμήρια εισοδήματος, καλύπτονται κυρίως με εισοδήματα πού φορολογούνται ή απαλλάσσονται από το φόρο εισοδήματος, τα οποία δηλώνονται με την ίδια φορολογική δήλωση από τον λογιστή σας. Εισοδήματα πού δηλώνονται με την ίδια δήλωση είναι αυτά που αποκτήθηκαν στο προηγούμενο δωδεκάμηνο χρονικό διάστημα, είτε από τον ίδιο το φορολογούμενο είτε από τη σύζυγό τον, είτε από τα πρόσωπα πού βαρύνουν το φορολογούμενο ή και τη σύζυγό του. Τα εισοδήματα αυτά, ως άθροισμα, αποτελούν το οικογενειακό εισόδημα του φορολογουμένου, το οποίο σε αντιδιαστολή από το ατομικό του εισόδημα λαμβάνεται υπόψη για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης κατοικίας.

Πρόσωπα που θεωρούνται ότι βαρύνουν το φορολογούμενο ή πρόσωπα, που όπως θα λέγαμε, αποτελούν τη «φορολογική οικογένεια» ενός φορολογουμένου είναι:
✓ Ο ή η σύζυγος, όταν δεν έχει φορολογητέο εισόδημα.
✓ Τα ανήλικα και άγαμα τέκνα του ζευγαριού, καθώς επίσης και τα ανήλικα παιδιά από προηγούμενο γάμο του ενός ή του άλλου συζύγου.
✓ Τα ενήλικα παιδιά που δεν έχουν συμπληρώσει τα 25 χρόνια και σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές ή σχολεία τον εσωτερικού ή τον εξωτερικού, καθώς και εκείνα που δεν έχουν συμπληρώσει τα 19 και παρακολουθούν μαθήματα σε μεταλυκειακά δημόσια προπαρασκευαστικά κέντρα.
✓ Τα άγαμα παιδιά στο διάστημα που υπηρετούν τη στρατιωτική τους θητεία.
✓ Τα παιδιά (άγαμα ή διαζευγμένα ή σε κατάσταση χηρείας), εφόσον έχουν διανοητική ή φυσική αναπηρία 67% και πάνω.
✓ Οι ανιόντες (γονείς και παππούδες) και των δύο συζύγων.
✓ Τα αδέλφια και των δύο συζύγων, εφόσον είναι άγαμα, ή διαζευγμένα ή τελούν σε κατάσταση χηρείας και έχουν διανοητική ή φυσική αναπηρία 67%ο και πάνω.
✓ Οι ανήλικοι ορφανοί (από πατέρα και μητέρα) συγγενείς μέχρι τον τρίτο βαθμό οποιονδήποτε από τους συζύγους (τα ανήλικα παιδιά δηλαδή των αδελφών του ζευγαριού πού έχουν χάσει και τους δύο γονείς τους).

Στον όρο της «συγκατοίκησης» με το φορολογούμενο περιλαμβάνεται εκτός από την κύρια κατοικία της οικογένειας κάθε διεύθυνση άλλης κατοικίας, εφόσον δηλώνεται από το φορολογούμενο ως δευτερεύουσα κατοικία, πρώτη ή δεύτερη κ.λπ. Άλλες νόμιμες πηγές για την κάλυψη της δαπάνης απόκτησης κατοικίας είναι:

✓ Χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισοδήματα, (π.χ. κέρδη από τυχερά παιχνίδια, λαχεία, το ξυστό κ.λπ.).
✓ Τα χρηματικά ποσά που προέρχονται από τη διάθεση περιουσιακών στοιχείων (π.χ. αν υπήρχε ένα σπίτι το οποίο πουλήθηκε, τότε το ποσό τον συμβολαίου για το οποίο πληρώθηκε ο φόρος μεταβιβάσεως και όχι το πραγματικό τίμημα, που εισπράχθηκε, θα το αναφέρει ο φορολογούμενος στη δήλωσή του για να καλύψει ολόκληρη ή ένα μέρος της δαπάνης απόκτησης κατοικίας).
✓ Το συνάλλαγμα, εφόσον δικαιολογείται η απόκτηση του στο εξωτερικό (π.χ. οι μισθοί αυτών που εργάζονται σε ποντοπόρα εμπορικά πλοία κ.λπ.).
✓ Τα δάνεια πού αποδεικνύονται με έγγραφα που έχουν βέβαιη ημερομηνία. Ενα έγγραφο αποκτά βέβαιη ημερομηνία με διάφορους τρόπους (π.χ. αναφέρεται σε διαθήκη η οποία δημοσιεύθηκε ότι ο φορολογούμενος είχε δανειστεί από τον αποβιώσαντα ένα χρηματικό ποσό).
✓ Δωρεές ή γονικές παροχές χρηματικών ποσών, για τις οποίες όμως θα πρέπει να υποβληθεί η σχετική δήλωση Δ1 πριν από το τέλος του χρόνου, που καλύπτεται από τη συγκεκριμένη δήλωση φόρου εισοδήματος.
Επίσης για την απαλλαγή από το φόρο εισοδήματος ο φορολογούμενος μπορεί να αναφέρει στη δήλωσή του τα οικογενειακά εισοδήματα που αποκτήθηκαν κατά τα προηγούμενα χρόνια και είχαν φορολογηθεί ή είχαν απαλλαγεί νόμιμα από το φόρο εισοδήματος, καθώς και όλα τα παραπάνω χρηματικά ποσά που δε θεωρούνται εισοδήματα τα οποία επίσης αποκτήθηκαν σε προηγούμενα χρόνια και δεν ξοδεύτηκαν στο παρελθόν. Τα εισοδήματα αυτά ο Νόμος τα χαρακτηρίζει ως «κεφάλαιο προηγουμένων ετών», το οποίο προσδιορίζεται χωριστά για κάθε προηγούμενο χρόνο και είναι ίσο με το ποσό που προκύπτει, αν από όλα τα παραπάνω ποσά εισοδημάτων και αποκτημάτων αφαιρεθούν οι τεκμαρτές και οι πραγματικές δαπάνες του φορολογούμενου και της οικογένειάς του, που αναφέρονται στην ίδια δήλωση.

Ένα παιδί ηλικίας 18 έως 25 ετών που σπουδάζει και έχει οικονομική αυτοτέλεια έχει το ίδιο τις απαλλαγές που προβλέπει ο Νόμος για την απόκτηση πρώτης κατοικίας και όχι οι γονείς του.

 

Πηγή: kavalawebnews.gr

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία

Οι επιχειρήσεις της ΑΜΘ παίρνουν την επιδότηση εργοδοτικού κόστους 12% και 4%

Με τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή στο υπό συζήτηση νομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών, λύνεται το θέμα της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους 12% και 4%, των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης.

Σύμφωνα με την τροπολογία τα οφειλόμενα από το κράτος ποσά θα συμψηφιστούν με φορολογικές, ασφαλιστικές και άλλες οφειλές των επιχειρήσεων.

Ανακοίνωση των Επιμελητηρίων της ΑΜΘ

Σχετικά οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης εξέδωσαν την παρακάτω ανακοίνωση:

Για χρονικό διάστημα 10 ετών οι Διοικήσεις των Επιμελητηρίων της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, με επιστολές, παρεμβάσεις, συζητήσεις με τους αρμόδιους υπουργούς, αγωνίστηκαν για να αποκατασταθεί η αδικία που συντελέστηκε εις βάρος των επιχειρήσεων της περιοχής μας, μετά την κατάργηση της επιδότησης του εργοδοτικού κόστους 12% και 4% αντίστοιχα. Οι ανεξόφλητες επί δεκαετία επιδοτήσεις προς τις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε παραμεθόριες περιοχές, δημιούργησαν τεράστια οικονομικά προβλήματα και στοίχισαν εκατοντάδες θέσεις εργασίας.

Μετά τη σημερινή εξέλιξη και την απόφαση της κυβέρνησης να επιλύσει ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα των επιχειρήσεων των παραμεθορίων περιοχών της χωράς, αισθανόμαστε δικαιωμένοι, αφού οι αρμόδιοι υπουργοί σας αποδέχθηκαν τις προτάσεις των Επιμελητηρίων, όπως αυτές διατυπώνονταν όλο αυτό το χρονικό διάστημα.

Σε μια εξαιρετικά κρίσιμη συγκυρία για τις επιχειρήσεις της Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης, η απόφαση των συναρμοδίων υπουργείων δίνει ανάσα ζωής σε εκατοντάδες επιχειρήσεις μέσα από́ την ενίσχυση της ρευστότητας και περαιτέρω διασφαλίζει πολύτιμες θέσεις εργασίας.

Η Πολιτεία κατάλαβε τον καθημερινό αγώνα που δίνει η ραχοκοκαλιά της εθνικής οικονομίας, οι ακριτικές επιχειρήσεις μας και στηρίζει εμπράκτως τη βιωσιμότητα τους.

Το Περιφερειακό Επιμελητηριακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης ευχαριστεί δημοσία τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, τον Υπουργό Οικονομικών Χρήστο Σταϊκούρα και τους συναρμοδίους υπουργούς και αναμένουμε την άμεση εφαρμογή της προτεινόμενης διάταξης.

Με εκτίμηση,

Οι Πρόεδροι των Επιμελητηρίων Α.Μ.Θ

 

Πηγή: kavalawebnews.gr

Συνέχεια ανάγνωσης

Οικονομία

Αντιμετωπίζουν ψύχραιμα τον εισαγόμενο κορωνοϊό

Τον κοινωνικό τουρισμό περιμένουν οι Έλληνες για να πάνε διακοπές, κάμψη στους επισκέπτες από την Ρουμανία λόγω της Νυμφαίας

 

«Ήταν αναμενόμενο να έχουμε θετικούς στον ιό επισκέπτες στην περιοχή μας. Αργά ή γρήγορα αυτό θα γινόταν. Το ότι συνέβη νωρίς, πιστεύω ότι ήταν για καλό μας, γιατί μας ενεργοποίησε περισσότερο, καθώς τον τελευταίο καιρό υπήρχε ένας εφησυχασμός κι ένα κλίμα ότι όλα είναι ψέματα κι ότι δεν υπάρχει ο ιός».

Τα παραπάνω τόνισε με δηλώσεις του στον «Ενήμερο», ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου, Πάρης Παρασχούδης, ο οποίος συμπλήρωσε σχετικά ότι «επίσης δοκιμάστηκε το σύστημα κι αν λειτουργούν όλα όσα είχαμε σχεδιάσει να γίνουν. Πιστεύω ότι όλα πήγαν καλά. Είναι λογικό όταν κάτι συμβαίνει για πρώτη φορά να υπάρχει μια μεγαλύτερη εγρήγορση, μια αναστάτωση. Η πρώτη φορά είναι πάντα πιο δύσκολη, αλλά πιστεύω έγιναν διορθωτικές κινήσεις και κινούμαστε σύμφωνα με το πλάνο μας, δεν έχουμε ξεφύγει από αυτό».

«Υπάρχει μια ροή, είναι καλή αυτή. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάποια αναστάτωση…»

Σχετικά με το ποια είναι η ροή του τουριστικού ρεύματος στο νησί της Θάσου, ο κ. Παρασχούδης ανέφερε: «Υπάρχει μια ροή, είναι καλή αυτή. Είναι φυσιολογικά τα πράγματα, δεν υπάρχει κάποια αναστάτωση, άλλωστε οι άνθρωποι που αποφάσισαν να κάνουν τουρισμό φέτος είναι αυτοί που είναι «άνετοι», δεν είναι οι λεγόμενοι διστακτικοί. Χρέος μας είναι να τους κάνουμε να ακολουθήσουν τα πρωτόκολλα, γιατί στις διακοπές όλοι χαλαρώνουμε. Αυτό πρέπει να το κάνουμε διακριτικά, γιατί αν τους πιέσουμε κιόλας, χάνει το νόημά της η φιλοξενία μας, γίνεται καταπιεστική και ανυπόφορη».

«Είναι σαφώς προς τη θετική κατεύθυνση η απόφαση για τεστ σε όλους όσοι εισέρχονται στη χώρα μας από τον Προμαχώνα, καθώς πολύ γρήγορα θα γνωρίζουμε αν κάποιος είναι θετικός στον ιό»

Ερωτηθείς για το αν θεωρεί ότι είναι σωστή η απόφαση για τεστ σε όλους όσοι εισέρχονται στη χώρα μας από τον Προμαχώνα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Θάσου απάντησε: «Είναι σαφώς προς τη θετική κατεύθυνση η απόφαση για τεστ σε όλους όσοι εισέρχονται στη χώρα μας από τον Προμαχώνα, καθώς πολύ γρήγορα θα γνωρίζουμε αν κάποιος είναι θετικός στον ιό. Να σημειώσουμε ότι όλοι όσοι βρέθηκαν θετικοί στον ιό στη Θάσο, κανένας τους δεν είχε το παραμικρό σύμπτωμα. Επομένως, αφού αυτούς τους βρήκαμε δειγματοληπτικά, σημαίνει ότι υπάρχουν κι άλλοι, γι’ αυτό θα πρέπει όλοι να ακολουθούμε τα μέτρα προστασίας, σαν όλοι μας να είμαστε φορείς του ιού, όπως κάναμε στην αρχή της πανδημίας».

«Πιστεύω ότι δεν θα περάσουμε σε κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο περιορίστηκε ο Προμαχώνας ως μοναδική πύλη εισόδου στη χώρα, γι’ αυτό αυξήθηκαν και τα τεστ…»

 Σε σχέση με την άποψη ορισμένων ειδικών επιδημιολόγων που κάνουν λόγο ακόμη και για κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μας, αν η κατάσταση στις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων ξεφύγει ακόμη περισσότερο, ο κ. Παρασχούδης σημείωσε: «Πιστεύω ότι δεν θα περάσουμε σε κλείσιμο των χερσαίων συνόρων μας. Γι’ αυτόν τον λόγο περιορίστηκε ο Προμαχώνας ως μοναδική πύλη εισόδου στη χώρα, γι’ αυτό αυξήθηκαν και τα τεστ, οπότε υπάρχει περισσότερος έλεγχος της κατάστασης. Άρα, θέλω να πιστεύω ότι θα αποφύγουμε το κλείσιμο των συνόρων μας, εκτός φυσικά κι αν γίνει κάτι που δεν μπορούμε να ελέγξουμε εμείς».

«Τον πήχη τον βάλαμε χαμηλά, ήταν στα δυο μέτρα, φέτος τον βάλαμε στο μισό μέτρο και προσπαθούμε να τον περάσουμε από πάνω. Αν περάσουμε τον πήχη εκεί που τον βάλαμε θα είμαστε καλά, όχι ευχαριστημένοι όμως…»

Αναφορικά με τον βαθμό ικανοποίησης από την πληρότητα στα ξενοδοχεία του νησιού, ο κ. Παρασχούδης επισήμανε: «Δεν μπορώ να έχω πλήρη εικόνα ακόμη, αλλά σε γενικές γραμμές είναι αυτό που περίμενα να δω. Τον πήχη τον βάλαμε χαμηλά, ήταν στα δυο μέτρα, φέτος τον βάλαμε στο μισό μέτρο και προσπαθούμε να τον περάσουμε από πάνω. Αν περάσουμε τον πήχη εκεί που τον βάλαμε θα είμαστε καλά, όχι ευχαριστημένοι όμως, γιατί δουλεύουμε με μεγάλα κόστη, προσπαθώντας να διαχειριστούμε τη ζημιά που θα έχουμε κι όσο καλύτερα τη διαχειριστούμε, τόσο καλύτερα θα προχωρήσουμε για την επόμενη χρονιά. Στόχος μας είναι να κρατήσουμε τον τόπο μας ανοιχτό, να δουλέψει και να είμαστε σε συνέχεια με την επόμενη τουριστική περίοδο και να μην έχουμε μια διακοπή που θα μας κοστίσει για αργότερα».

Λίγοι προς το παρόν οι Έλληνες στη Θάσο – Περιμένουν τον κοινωνικό τουρισμό – Κάμψη στην έλευση των Ρουμάνων από το κλείσιμο της Νυμφαίας

Τέλος, σε σχέση με τις αγορές που κυριαρχούν στο νησί, αλλά και για το αν υπάρχουν ή αναμένονται περισσότεροι Έλληνες φέτος, ο κ. Παρασχούδης υπογράμμισε: «Οι Ρουμάνοι έρχονται σταθερά στο νησί μας, αν και μετά το κλείσιμο της Νυμφαίας υπάρχει ένας προβληματισμός κι μια διακοπή της ροής. Ο τουρισμός θέλει σταθερότητα. Όλο αυτό επηρεάζει πάρα πολύ και φαίνεται έντονα. Πιστεύω ότι θα στρώσουν τα πράγματα και θα επανακάμψουν οι Ρουμάνοι, δεν νομίζω ότι θα έχουμε θέμα με αυτούς. Ένα πολύ θετικό είναι ότι είχαμε την πρώτη πτήση από την Λιθουανία, είναι κι αυτό ένα δείγμα εμπιστοσύνης από μια νέα αγορά για το νησί μας. Όσον αφορά τους Έλληνες περιμένουν τον κοινωνικό τουρισμό, γιατί τα οικονομικά τους δεν είναι καλά. Ο κοινωνικός τουρισμός θα βοηθήσει και τα ξενοδοχεία μας. Είναι λίγοι οι Έλληνες αυτή τη στιγμή στο νησί κι αυτοί για ένα διήμερο το πολύ».

 

Πηγή: kavalawebnews.gr

Συνέχεια ανάγνωσης
Διαφήμιση1

Προτεινόμενα