Connect with us

Καβάλα

Υπόγεια πάρκινγκ: Μεταξύ προεκλογικών υπερβολών και νομικής πραγματικότητας

Υπόγεια-πάρκινγκ:-Μεταξύ-προεκλογικών-υπερβολών-και-νομικής-πραγματικότητας

του Κωστή Σιμιτσή

Την προηγούμενη εβδομάδα ανέβασα στο Fb τη νομική μου θέση ότι απαγορεύεται να χωροθετηθούν, κατασκευαστούν και λειτουργήσουν υπόγεια πάρκινγκ κάτω ή δίπλα στις αυλές των σχολείων. Η απαγόρευση αυτή αφορά και την πλατεία Νεαπόλεως (Ποταμουδίων). Από όσους με επέκριναν ζήτησα να το ψάξουν οι ίδιοι. Δεν έχω νέα τους έκτοτε, μπορεί τελικά να συμφωνούν μαζί μου και να μη το λένε δημόσια.

Πιο αναλυτικά, η θέση μου στηρίζεται στα εξής:

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 37237/ΣΤ1 (ΦΕΚ Β΄ 635/2007) κατά την επιλογή οικοπέδου για την ανέγερση διδακτηρίου πρέπει να αποφεύγεται κατά το δυνατόν η γειτνίαση εκτός των άλλων και με επαγγελματικούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων και γενικότερα με κάθε χώρο που η λειτουργία του μπορεί να βλάψει την ασφάλεια και την υγεία των μαθητών. Αυτό συνεπάγεται και το αντίστροφο, ότι δηλαδή ΔΕΝ επιτρέπεται να χωροθετηθεί σταθμός αυτοκινήτου δίπλα σε ακίνητο που έχει ήδη χαρακτηριστεί για χρήση εκπαίδευσης. Το Συμβούλιο της Επικρατείας με την απόφαση 2363/2018 δεν επέτρεψε την τροποποίηση του Σχεδίου Πόλης που έδινε χρήση πρατηρίου καυσίμου σε οικόπεδο που γειτνιάζει με σχολείο. Θα ρωτήσει κάποιος εύλογα, «μα είναι το ίδιο ένα πάρκινγκ με ένα πρατήριο καυσίμων»; Ο νομοθέτης, που ίσως ξέρει καλύτερα, τα εξομοιώνει, αφού τα εντάσσει στην ίδια τυπολογία τόσο στον Κτιριοδομικό Κανονισμό (ΦΕΚ Δ΄ 59/1989), όσο και στον Κανονισμό Πυροπροστασίας (ΠΔ 41/2018).

Εφόσον μπορεί να λειτουργήσει πρατήριο καυσίμων σε απόσταση τουλάχιστον 30 μέτρων από το περίγραμμα του κτιρίου ενός σχολείου ή άλλου χώρου συνάθροισης κοινού (βλ. άρθ. 11 παρ. 1 του Ν. 3897/2010), αυτό σημαίνει ότι μπορεί να λειτουργήσει χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων που βρίσκεται στην ίδια ή μεγαλύτερη απόσταση. Αυτό αφορά το πάρκινγκ του Αγίου Ιωάννη.

Τέλος, σύμφωνα με το άρθ. 321 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας (ΦΕΚ Δ΄ 580/1999) «τα εκπαιδευτήρια (ιδιωτικά ή δημόσια) στοιχειώδους και μέσης βαθμίδας εκπαίδευσης και άλλες παρεμφερείς χρήσεις» επιβάλλεται να έχουν μία θέση ανά 1 έως 3 αίθουσες διδασκαλίας. Είναι θέσεις που προβλέπονται για το εκπαιδευτικό και το διοικητικό προσωπικό. Στο καινούργιο Δημοτικό Σχολείο του Αμυγδαλεώνα δημιουργήθηκε τέτοιος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων, όπως και στη νέα πτέρυγα του 3ου Γυμνασίου.

Όσον αφορά τις προτάσεις τα υπόγεια πάρκινγκ σε άλλους χώρους, ισχύουν τα εξής:

Υπόγεια πάρκινγκ επιτρέπεται να κατασκευαστούν κάτω από κοινόχρηστους χώρους υπό τον όρο ότι δεν αναιρείται ούτε παρακωλύεται ουσιωδώς η κοινή χρήση (άρθ. 324 του Κώδικα Βασικής Πολεοδομικής Νομοθεσίας). Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, τα πεζοδρόμια, οι πλατείες, τα άλση και όλοι γενικά οι ελεύθεροι χώροι που καθορίζονται από το ρυμοτομικό σχέδιο ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Oι αυλές των σχολείων δεν είναι κοινόχρηστοι χώροι, διότι αποτελούν προέκταση της σχολικής μονάδας και εξυπηρετούν τις σχολικές ανάγκες γυμναστικής, αναψυχής και ξεκούρασης των μαθητών. Σύμφωνα με το άρθ. 39 παρ. 2  του Ν. 1566/1985 «Ως διδακτήριο νοείται όχι μόνο το ακίνητο όπου στεγάζεται και λειτουργεί το σχολείο, αλλά και οι υπόλοιποι χώροι, όπως τα γυμναστήρια, τα εργαστήρια, τα υπόστεγα, η αυλή, ο σχολικός κήπος».

Το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο της Καβάλας (ΦΕΚ τεύχος ΑΑΠΘ 69/2013) προβλέπει υπόγεια πάρκινγκ στη «Ροδόπη», στο οικόπεδο των Λαζαριστών  στις πλατείες Ελευθερίας και Νεαπόλεως και στο οικοδομικό τετράγωνο ανατολικά από τις Καμάρες (για το οικόπεδο απέναντι από την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη δεν χρειάζεται ειδική πρόβλεψη, γιατί η περιοχή έχει χρήση Γενικής Κατοικίας) και ότι πρέπει να εκπονηθεί σχετική ειδική μελέτη σκοπιμότητας – εφικτότητας για κάθε χώρο (σελ. 760). Παράλληλα, και όχι αντιφατικά, ορίζει ότι στους παραπάνω κοινόχρηστους χώρους επιτρέπονται μονάχα οι χρήσεις που αναφέρονται στο άρθ. 9 του ΠΔ της 23.2/6.3.1987 (ΦΕΚ Δ΄ 166), δηλαδή αναψυκτήρια, αθλητικές εγκαταστάσεις, πολιτιστικά κτίρια και χώροι συνάθροισης κοινού (σελ. 758).

Κατά το Συμβούλιο της Επικρατείας οι χρήσεις αυτές προηγούνται. Με την απόφαση 2384/2005 το ΣτΕ έκρινε σε παρόμοια περίπτωση στην Καλαμαριά ότι ο υπόγειος χώρος στάθμευσης δεν είναι επιτρεπόμενη χρήση παρότι προβλέπεται από το Σχέδιο Πόλης, διότι η αυξημένη κίνηση οχημάτων αναιρεί ή, πάντως, μειώνει ουσιωδώς τη βασική πολεοδομική λειτουργία του πρασίνου (βλ. και Πρακτικά Επεξεργασίας ΣτΕ 256 και 258/ 2001). Γενικά, οι τροποποιήσεις στο Σχέδιο Πόλης πρέπει να βελτιώνουν και όχι να επιφέρουν δυσμενείς συνέπειες στην ποιότητα της ζωής (Ολομέλεια ΣτΕ 3144/2004 κά). Συνεπώς απαιτείται μια σύνθετη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σύμφωνα με την ΥΑ 958/2012 (Β΄ 21), που θα αποδείξει αν πράγματι βελτιώνονται οι συνθήκες χάρη στη λειτουργία υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων.

Τη βασική πολεοδομική λειτουργία του πρασίνου δεν πρέπει να αναιρούν ή, πάντως, να παρεμποδίζουν σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ οι βοηθητικές κατασκευές που είναι απαραίτητες για τη λειτουργία του υπόγειου πάρκινγκ αλλά αναγκαστικά τοποθετούνται στην επιφάνεια. Τέτοιες εγκαταστάσεις είναι η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων και των πεζών, οι έξοδοι κινδύνου, τα φρεάτια των ανελκυστήρων και οι μονάδες θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού. Σε ακίνητα όπως η Ροδόπη και οι Λαζαριστές, απαιτείται έγκριση και από το Υπουργείο Πολιτισμού, επειδή γειτνιάζουν με κτίρια που είναι χαρακτηρισμένα ως μνημεία.

Συνοψίζοντας:

  • Υπόγειο πάρκινγκ αυτοκινήτων απαγορεύεται απολύτως να γίνει σε αυλές σχολείων.
  • Με τα μέχρι τώρα νομικά δεδομένα δεν επιτρέπεται να γίνει υπόγειος σταθμός στην πλατεία Νεαπόλεως (Ποταμουδίων).
  • Οι ίδιες νομικές συνθήκες καθιστούν ιδιαίτερα δύσκολη την κατασκευή υπόγειου πάρκινγκ στον χώρο της Ροδόπης.
  • Η παραπάνω πολύ περιεκτική και σύντομη ανάλυση δεν προσέγγισε καθόλου δύο καίρια ζητήματα: 1) Το τεράστιο οικονομικό κόστος, και, 2) Τη σχέση κόστους – οφέλους (ή και ζημίας από την επιβάρυνση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης).

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Καβάλα

Μάκης Παπαδόπουλος: «Κάνουμε την Καλαμίτσα ένα κόσμημα!»

Μάκης-Παπαδόπουλος:-«Κάνουμε-την-Καλαμίτσα-ένα-κόσμημα!»

Μάκης Παπαδόπουλος: «Κάνουμε την Καλαμίτσα ένα κόσμημα!»

Η Καλαμίτσα ανήκει στους Καβαλιώτες και είμαστε υπέρ της ριζικής και της ολοκληρωμένης αναβάθμισης και αξιοποίησης της ακτής και των εγκαταστάσεων.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη!

Τα έσοδα του Δήμου, που θα προκύπτουν από τα καταστήματα της Ακτής Καλαμίτσας, θα καλύπτουν όλο το λειτουργικό κόστος για τη λειτουργία της παραλίας.

Μάκης Παπαδόπουλος

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Μάκης Παπαδόπουλος: «Με τον Σάββα Χατζηβασιλειάδη δίνουμε στο Χαλκερό τη σημασία και τη φροντίδα που του αξίζει»

Μάκης-Παπαδόπουλος:-«Με-τον-Σάββα-Χατζηβασιλειάδη-δίνουμε-στο-Χαλκερό-τη-σημασία-και-τη-φροντίδα-που-του-αξίζει»

Μάκης Παπαδόπουλος: «Με τον Σάββα Χατζηβασιλειάδη δίνουμε στο Χαλκερό τη σημασία και τη φροντίδα που του αξίζει»

Καλωσορίζουμε στην ομάδα των υποψηφίων του ΤΟΠΟΥ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ τον Σάββα Χατζηβασιλειάδη, πρώην ιδιωτικό υπάλληλο της ΒΦΛ και εν ενεργεία Πρόεδρο της Κοινότητας Χαλκερού.

Ο Σάββας Χατζηβασιλειάδης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1970 και διαμένει στο Χαλκερό. Είναι παντρεμένος με την Άννα Παυλίδου και έχουν έναν γιο, τον Νικόλαο. Είναι πρώην ιδιωτικός υπάλληλος στα Λιπάσματα Καβάλας και Πρόεδρος της Κοινότητας Χαλκερού από το 2011.

Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά τον Σάββα Χατζηβασιλειάδη για την εμπιστοσύνη που δείχνει σε εμένα και την παράταξή μας, αλλά και για την απόφασή του να δώσει μαζί μας τη “μάχη” των δημοτικών εκλογών του 2023.

Η δική μας Διοίκηση θα δώσει σε όλες τις μικρές Κοινότητες του Δήμου μας τη φροντίδα και τη σημασία που τους αξίζει.

Μάκης Παπαδόπουλος 

Υποψήφιος Δήμαρχος Καβάλας

Δημοτικός Σύμβουλος

Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης

Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Παναγιώτης Αγγελίδης: Θέλω να είμαι συμμέτοχος στο «γίγνεσθαι» του τόπου μου

Παναγιώτης-Αγγελίδης:-Θέλω-να-είμαι-συμμέτοχος-στο-«γίγνεσθαι»-του-τόπου-μου

«Ήρθε η ώρα να αναλάβει τα ηνία του Δήμου Καβάλας ο Μάκης Παπαδόπουλος / Αχνό το αποτύπωμά της διοίκησης Μουριάδη / Ζητώ από τους συνδημότες μου να μου δώσουν την δύναμη να υπερασπιστώ κι από θεσμική θέση το κοινό όφελος»

Με τον συνδυασμό «Ο Τόπος της Ζωής Μας», του υποψηφίου δημάρχου Καβάλας, Μάκη Παπαδόπουλου, κατέρχεται ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος (Δ.Ε. Φιλίππων), ο Παναγιώτης Αγγελίδης.

Για την απόφασή του αυτή, ο κ. Αγγελίδης παραχώρησε συνέντευξη στον «Ενήμερο», ενώ υπογράμμισε ότι ήρθε η ώρα να αναλάβει τα ηνία του Δήμου Καβάλας, ο Μάκης Παπαδόπουλος. 

Αρχικά πείτε μας κάποια πράγματα για το βιογραφικό σας, για να σας γνωρίσουν καλύτερα οι συμπολίτες μας.

«Ονομάζομαι Παναγιώτης Αγγελίδης και κατάγομαι από τον Πλαταμώνα Καβάλας. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Ανόβερο της Γερμανίας από γονείς μετανάστες. Έχω υπηρετήσει τη στρατιωτική μου θητεία ως έφεδρος αξιωματικός. Έχω διατελέσει μέλος της διοίκησης του Ε.Υ.Κ. Δράμας, πρόεδρος της Δ.Α.Κ.Ε. Νομού Δράμας, της Δ.Α.Κ.Ε. – Ι.Ν..Ε – Γ.Σ.Ε.Ε. Αν. Μακεδονίας – Θράκης, ενώ έχω εκλεγεί και μέλος της ΔΗΜ.Τ.Ο. Καβάλας της Νέας Δημοκρατίας. Από το 2019 είμαι πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Λυδίας. Μιλώ αγγλικά και τουρκικά. Είμαι έγγαμος με την Χρυσούλα Τσακιράκη και έχω έναν γιο, τον Νικόλα. Ο Νικόλας είναι ιδιαίτερος για όλους μας (ΑΜΕΑ – Αυτισμό) και έχει την ειδική αγάπη και φροντίδα που θέλουν αυτά τα παιδιά».

Τι ήταν αυτό που σας ώθησε να κατέλθετε ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος  στις εκλογές του Οκτωβρίου;

«Πάντοτε με διακατείχε μια πεποίθηση, πως ο καθένας οφείλει να προσπαθεί να βελτιώνει όσα τον ενοχλούν και να συμβάλλει στην βελτίωση μιας κατάστασης.

Ήμουν της παραδοχής του «εμένα με νοιάζει». Τέτοιες αποφάσεις δεν παίρνονται ξαφνικά. Όπως γνωρίζετε κι από το βιογραφικό μου, συμμετείχα από χρόνια πολλά στα κοινά. Τελευταία ως πρόεδρος της κοινότητας Λυδίας έζησα εκ των έσω τα αυτοδιοικητικά και σταθεροποιήθηκε η παραδοχή μου πως δεν ταιριάζει σε μένα να μην συμμετέχω στο «γίγνεσθαι» του τόπου μου, το πολιτικό, το κοινωνικό, το οικονομικό, το πολιτισμικό. Ίσως δεν ταιριάζει σε κανένα να μην είναι συμμέτοχος σε ένα τέτοιο «γίγνεσθαι», αλλά θεσμικά πέφτει σε λίγους ο κλήρος».

Γιατί επιλέξατε να συστρατευτείτε με τον Μάκη Παπαδόπουλο και τον συνδυασμό «Ο Τόπος της Ζωής Μας»;

«Πολλοί οι λόγοι που επέλεξα τον συνδυασμό του Μάκη Παπαδόπουλου. Παρακολουθούσα την πολιτική του πορεία από το μετερίζι της αντιπολίτευσης και έβλεπα δυναμισμό και σθεναρότητα που πήγαζε από γνώση και τεκμηριωμένο επιχειρηματικό λόγο. Ο χαλαρός ρυθμός των έργων που «έτρεχε» η απερχόμενη διοίκηση (για να μην γίνω σκληρός μιλώντας για απουσία έργων) με πονούσε και με έστρεφε στον προγραμματισμό του συνδυασμού «Ο Τόπος της Ζωής Μας». Τα πολλά κακώς κείμενα στον πρώην Δήμο Φιλίππων, τα οποία ως κάτοικος γνωρίζω εκ του σύνεγγυς, αλλά και η ίδια η προσωπικότητα του επικεφαλής μας, η προσήνεια και η διάθεσή του απέναντι στα καυτά θέματα του Δήμου, ήταν καθαρό κίνητρο να συμπορευτώ μαζί του σ’ αυτή την εκλογή».

Από ποιο πόστο θεωρείτε ότι θα μπορούσατε να βοηθήσετε τη νέα δημοτική αρχή στην περίπτωση που εκλεγείτε και εκλεγεί φυσικά δήμαρχος ο Μάκης Παπαδόπουλος;

«Θέλω να πιστεύω πως κανείς εκ των υποψηφίων στους συνδυασμούς δεν έχει ποταπά και ιδιοτελή κίνητρα. Μιλώντας για μένα ζητώ την στήριξη των συνδημοτών μου για να υπηρετήσω θεσμικά τα συμφέροντά τους. Θα είμαι στη διάθεση του επικεφαλής του συνδυασμού μας, για να τοποθετηθώ όπου αυτός κρίνει πως θα είμαι χρησιμότερος στην κοινή προσπάθεια για τον γρηγορότερο προς τα εμπρός βηματισμό του Δήμου μας, «Του Τόπου της Ζωής Μας».

Ποιο είναι το σχόλιό σας για τη διοίκηση του Θ. Μουριάδη; Ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει στον Δήμο Καβάλας;

«Δεν θέλω να είμαι αιχμηρός με την απερχόμενη διοίκηση του Δήμου Καβάλας.

Συνεργάστηκα ως πρόεδρος της κοινότητας Λυδίας και δεν ακυρώνω αυτή την συνεργασία. Δεν μπορώ να αποσιωπήσω όμως πως είναι αχνό το αποτύπωμά της, γιατί αυτό εισέπραττα από τις επαφές μου με τους συνδημότες μου, αλλά και από την προσωπική μου εκτίμηση. Εχθρός του καλού το καλύτερο λέει ο λαός και σ’ αυτό θα στοχεύσουμε με επικεφαλής μας τον κ. Μάκη Παπαδόπουλο, προωθώντας την ομαδική δουλειά και την νίκη του συνδυασμού μας για ένα εύρωστο Δήμο Καβάλας».

Θεωρείτε ότι θα καταφέρει ο συνδυασμός σας να περάσει στον δεύτερο γύρο των δημοτικών εκλογών;

«Πιστεύω πως τώρα ήρθε η ώρα να αναλάβει τα ηνία του Δήμου Καβάλας, ο Μάκης Παπαδόπουλος. Έχει πρόγραμμα με όραμα, δουλεμένο με προσοχή και τεκμηρίωση αλλά και μια ομάδα ικανή και έτοιμη να μαζέψει τα μανίκια και να δουλέψει. Ναι, το πιστεύω».

Ποια είναι τα μηνύματα που εισπράττετε από τις επαφές σας με τους συνδημότες μας;

«Σε κάθε επαφή με τους συνδημότες μου, (δύσκολα να διαχειριστεί κανείς συναισθηματικά τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους), εισπράττω επιτακτική ανάγκη αλλαγής σε θέματα που άπτονται της δικαιοδοσίας του Δήμου».

Τέλος, ποιο είναι το μήνυμά σας προς τους πολίτες του Δήμου Καβάλας και γιατί να επιλέξουν να σας ψηφίσουν;

«Σ’ αυτή την σκληρή οικονομική συγκυρία, τις τραγωδίες των πυρκαγιών και των πλημμυρών, το μεταναστευτικό θέμα αλλά και εξ αυτών την παρακμή πολλών ηθικών αξιών, ζητώ από όλους τους συνδημότες μου να προσέλθουν στην κάλπη, γιατί η εκλογική διαδικασία είναι ύψιστη έκφανση της δημοκρατίας και με την δύναμη της ψήφου τους να αναδείξουν τους αξιότερους. Να τιμήσουν κι εμένα επιθυμώ στον συνδυασμό του Μάκη Παπαδόπουλου, με την εμπιστοσύνη τους για να μου δώσουν την δύναμη να υπερασπιστώ κι από θεσμική θέση το κοινό όφελος, τα προβλήματα της καθημερινότητάς τους, τον τόπο μας και τον πολιτισμό μας».

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα