Connect with us

Καβάλα

Τα πεπραγμένα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας του Δήμου Καβάλας

Τα-πεπραγμένα-του-Δημοτικού-Συμβουλίου-Νεολαίας-του-Δήμου-Καβάλας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας διαπνεόμενο από αίσθημα λογοδοσίας προς τους δημότες της Καβάλας, αλλά και από ανάγκη να ευχαριστήσει θερμά, όσους συμμετείχαν στις δράσεις του, παρουσιάζει τα πεπραγμένα του έτους 2022.

Η αφετηρία:

Με την υπ’ αριθμ. 221/2021 απόφαση (ΨΚΒΤΩΕ6-17Β), το Δημοτικό Συμβούλιο Καβάλας αποφάσισε τη δημιουργία του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας Καβάλας.

Χαρακτηριστικά:

 1. Σε ποια λογική βασίστηκε η ανάγκη για την ύπαρξη ενός Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας;
 • Στον αποδεδειγμένο ακτιβισμό της νεολαίας
 • Στην ιδιαίτερη κοινωνική δράση των νέων
 • Στον συνεχόμενο εθελοντισμό
 • Στις προσομοιώσεις Δημοτικού Συμβουλίου Καβάλας της περιόδου 2017-2019
 • Στην ανάγκη ύπαρξης πολιτικών νεολαίας
 • Στην ελλιπή κινητοποίηση για πολιτική ενεργοποίηση των νέων από κοινωνία, νέους και αιρετούς
 • Στην εντεινόμενη απογοήτευση στους υπάρχοντες πολιτικούς θεσμούς
 • Στο γεγονός ότι οι νέοι πολίτες τείνουν να απέχουν από τις παραδοσιακές μορφές πολιτικής συμμετοχής και να επιλέγουν εναλλακτικούς τρόπους.
 • Στην ανάγκη ύπαρξης ενός κοινού οργάνου για τη νεολαία της Καβάλας
 1. Τι καρπούς απέφερε το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλα για το 2022;

Στο Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλας συμμετείχαν 34 άτομα για το 2022.

Στο μητρώο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας υπάρχουν 60 εγγεγραμμένοι.

6 πρωτοβουλίες

 • Εθελοντική Αιμοδοσία
 • Εθελοντικός καθαρισμός Παραλίας Ραψάνης
 • Εθελοντική φύτευση στην Παναγία
 • Εξωραϊσμός γηπέδου μπάσκετ στην περιοχή της Νεάπολης
 • Καμπάνια ενημέρωσης Δημοσίων Λυκείων για τον ρόλο του Δ.Σ. Νεολαίας.
 • Ενεργή συμμετοχή στη δημιουργία Συντονιστικού Οργάνου Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας

Έναρξη συμμετοχής σε 2 ευρωπαϊκά προγράμματα (2023 – 2025)

 • JuniorXpress: A youth-led civic coaching driver for enhanced child-owned local governance” του προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»)»
 • “Cities4Her: An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision-making” του προγράμματος CERV («Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες»)»

8 Συνεντεύξεις σε τοπικά μέσα

4 συνεδριάσεις

4 συναντήσεις με φορείς 

 • Δημοτικό συμβούλιο νέων Παγγαίου
 • Αντιπροσωπία του Δήμου της Νυρεμβέργης
 • Συμβουλευτικό κέντρο Γυναικών
 • Συμμετοχή στο Thermi’s Youth Forum

5 συμμετοχές σε κοινωνικές εκδηλώσεις

Κατάθεση στεφάνων & εκδήλωση με θέμα «Tokei Maru 1922-2022: Eπέτειος μνήμης των 100 χρόνων από το ταξίδι ενός ιαπωνικού πλοίου στη Σμύρνη»

Ποικιλία αναρτήσεων και δημοσιεύσεων για θέματα που αφορούν τις γυναικτονίες και την οπαδική βία.

 1. Πώς κρίνονται τα αποτελέσματά του;

Το 2022 ήταν το πρώτο ξεκίνημα για το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας του Δήμου Καβάλας. Συγχρόνως, αποτέλεσε και μια πρώτη γνωριμία για την τοπική κοινωνία, η οποία έχει την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με τη νεολαία της πόλης μέσα από ένα σύνολο ανθρώπων, συγκροτημένο με κανόνες και θεσμική υπόσταση.

Η ποικιλία των απόψεων, καθώς και των εν τέλει δράσεων, μπορούν να αποτελέσουν μια καλή βάση ιδεών για το μέλλον. Κεντρικός άξονας αυτών των σκέψεων αποτελεί ο εθελοντισμός. Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλα έκρινε ως σκόπιμο να στοχεύσει σε δράσεις για τον περιβάλλον και την κοινωνία, αποδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό, ότι υπάρχει έντονη κοινωνική ευαισθησία. Η νεολαία απέδειξε ότι έχει τη δική της φωνή και είναι παρούσα στην συνδιαμόρφωση πολιτικών που την αφορούν.

 1. Τι χρήζει προς βελτίωση;

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας καλείται να αποφύγει τα τετριμμένα της ελληνικής κοινωνικής και πολιτικής πραγματικότητας, εκφράζοντας τις απόψεις της νεολαίας δημιουργικά.

Αναγκαίες προϋποθέσεις για τη δράση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας είναι:

– Δέσμευση ποσού ως προϋπολογισμό για τις δράσεις του από τον Δήμο Καβάλας,

– Η παροχή χώρου για τη στέγαση του οργάνου, δέσμευση που έχει αναλάβει ο Δήμος Καβάλας

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλα για το 2023 καλείται να διατηρήσει την εν γένει ουδετερότητα, όπως αυτή εκφράστηκε με την απουσία εκπροσώπων δημοτικών παρατάξεων. Ειδικά σε μια χρονιά εκλογών, το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας Καβάλας καλείται να διατηρήσει την αυτόνομη πορεία του, επί τη βάσει της ιδρυτικής του πράξης.

Θα πρέπει να ενισχυθεί η φυσική παρουσία από τα ίδια τα μέλη του στις συνεδριάσεις, καθώς η πρώτη χρονιά έδειξε ότι υπήρξαν μέλη που συμμετείχαν μια ή δύο φορές. Συγχρόνως, χρειάζεται τα μέλη του να συμμετέχουν πιο ενεργά στις δράσεις. Είναι επίσης ευχής έργον τα μέλη του να επιλέγουν τη βάσανο της εξεύρεσης συμφωνίας από τη πλήρη προβολή διαφωνιών.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Νεολαίας για τα επόμενα έτη πρέπει να ενεργήσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μαθευτεί η δράση του σε όλα τα Λύκεια της πόλης και σε όλους τους δημότες.

 1. Ποια είναι τα όργανα του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας;
 • Ολομέλεια
 • Προεδρείο
 • Οργανωτική Επιτροπή του Δημοτικού Συμβουλίου
 1. Πώς λαμβάνονται αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας;
 • Με ψηφίσματα και τοποθετήσεις για ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος της νεολαίας
 • Με δράσεις – παρεμβάσεις και πρωτοβουλίες του ίδιου του Δημοτικού Συμβουλίου για πληθώρα ζητημάτων (πχ διοργάνωση εκδηλώσεων)
 • Με προτάσεις που λειτουργούν ως γνώμες συμβουλευτικού χαρακτήρα προς δημοτικά όργανα αναδεικνύοντας προβλήματα – ελλείψεις που απασχολούν τους νέους. Οι προτάσεις έχουν εισηγητικό́ και όχι αποφασιστικό́ χαρακτήρα. Η εισήγηση -παρουσίαση των προτάσεων προς το Δημοτικό́ Συμβούλιο από μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας
 1. Πως συμμετέχει κανείς στο Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας;
 • Ένας εκπρόσωπος από κάθε 15μελές των Δημοσιών Λυκείων του Δήμου Καβάλας και ο μαθητής – εκπρόσωπος στη δευτεροβάθμια σχολική επιτροπή Καβάλας
 • Έως τρεις εκπρόσωποι από κάθε φορέα, συλλογικότητα ή ομάδα νεολαίας του Δήμου Καβάλας, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα νεολαίας τον τελευταίο τουλάχιστον 1 χρόνο
 • Ένας εκπρόσωπος από το Νομαρχιακό Σύλλογο ΑΜΕΑ Καβάλας
 • Εκπρόσωποι νέων πολιτών της πόλης. Η επιλογή των νέων γίνεται με κλήρωση που θα πραγματοποιείται μέσα από το “Μητρώο Νέων Πολιτών”
 1. Πώς λειτουργεί το Δημοτικό Συμβουλίου Νεολαίας;

Μετά από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας δύναται να συστήνονται και να λειτουργούν επιτροπές

Οι επιτροπές για το 2022 ήταν: 

 • Οικονομικών
 • Ανάπτυξης Καινοτομίας και Νεανικής Επιχειρηματικότητας
 • Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού
 • Κανονισμού και Λειτουργίας
 • Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής
 • Υγειάς, Πρόνοιας και Κοινωνικών Δράσεων
 • Δημοκρατίας, Δικαιωμάτων και Ισότητας
 • Ένταξης Προσφύγων και Μεταναστών

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Καβάλα

Όλα είναι έτοιμα για την 19η «Αλφαβητοπαρέλαση»

Όλα-είναι-έτοιμα-για-την-19η-«Αλφαβητοπαρέλαση»

Πανέτοιμη δηλώνει, μέσω του προέδρου της, Βασίλη Μαυρομμάτη, η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου Καβάλας, για τη διεξαγωγή της 19ης κατά σειρά «Αλφαβητοπαρέλασης», η οποία θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 3 Μαρτίου.

Για τον θεσμό αυτό, μίλησε στον «Ενήμερο», ο πρόεδρος της Ε.Σ.Γ.Κ.Δ. Καβάλας, επισημαίνοντας ότι όπως και πέρυσι, η παρέλαση των 3.000 και πλέον μαθητών θα ξεκινήσει στις 12:30′ το μεσημέρι από τον χώρο του Εργατικού Κέντρου, με κατάληξη μέσω της οδού Ομονοίας, το κάτω μέρος της πλατείας Ελευθερίας.

«Μετά την παρέλαση το πάρτι θα συνεχιστεί στο κάτω μέρος της πλατείας Ελευθερίας, με μουσική, με dj, ενώ θα υπάρχουν σε κάποια σημεία και καντίνες…»

«Έχουμε τη συμμετοχή σχεδόν όλων των δημοτικών σχολείων του Δήμου Καβάλας, ενώ θα έχουμε συμμετοχή σχολείων και από τους Δήμους Παγγαίου και Θάσου. Η συμμετοχή είναι μεγάλη και πιστεύω ότι θα φτάσουμε και θα ξεπεράσουμε τις 3.000 παιδιά. Μιλάμε για νηπιαγωγεία, για δημοτικά σχολεία και φέτος για πρώτη φορά θα συμμετέχει ένας μικρός αριθμός μαθητών από διάφορα γυμνάσια της Καβάλας, μετά το πέρας της διέλευσης των μαθητών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων. Μετά την παρέλαση το πάρτι θα συνεχιστεί στο κάτω μέρος της πλατείας Ελευθερίας, με μουσική, με dj, ενώ θα υπάρχουν σε κάποια σημεία και καντίνες με φαγητό», τόνισε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Μαυρομμάτης. 

«Το κεντρικό θέμα της 19ης «Αλφαβητοπαρέλασης» είναι οι παροιμίες»

«Ελπίζουμε ότι θα είναι μία ξεχωριστή «Αλφαβητοπαρέλαση» φέτος από όλες τις πλευρές. Το κεντρικό θέμα της 19ης «Αλφαβητοπαρέλασης» είναι οι παροιμίες. Κάθε σχολείο θα έχει μία παροιμία, έχει ήδη προετοιμαστεί, έχει πάρει τις ανάλογες στολές και είναι όλα έτοιμα για να ξεκινήσουμε την Κυριακή (3/3). Η αφετηρία είναι το Εργατικό Κέντρο όπως και πέρυσι και θα κατηφορήσουμε στην οδό Ομονοίας για να φτάσουμε κάτω στην κεντρική πλατεία όπου και καταλήγει η παρέλαση. Υπάρχει ήδη συνεννόηση με την Τροχαία, με τη Δημοτική Αστυνομία και με τον Δήμο Καβάλας. Υπάρχει αγαστή συνεργασία για να ρυθμίσουν όλα τα σημεία, έτσι ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Πιστεύουμε ότι και ο καιρός θα είναι σύμμαχός μας, ενώ σε περίπτωση που δεν μπορέσουμε να την πραγματοποιήσουμε λόγω καιρικών συνθηκών θα μεταφερθεί την Κυριακή στις 10 Μαρτίου, αν και νομίζω ότι δεν φαίνεται να υπάρχει κάτι που να μας απασχολήσει και πιστεύουμε ότι όλοι θα πάνε καλά», συμπλήρωσε σχετικά ο πρόεδρος της Ε.Σ.Γ.Κ.Δ. Καβάλας.

«Υπάρχουν διάφορες σκέψεις για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο…»

«Στόχος μας είναι να περάσουν τα παιδιά μας όμορφα και να διασκεδάσουν, όπως γίνεται κάθε χρόνο άλλωστε. Η «Αλφαβητοπαρέλαση» είναι ένας μεγάλος θεσμός για την πόλη μας. Υπάρχουν διάφορες σκέψεις για τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε να τη μεγαλώσουμε ακόμη περισσότερο. Φέτος έχουμε μία μικρή συμμετοχή με τα γυμνάσια, του χρόνου ίσως προσθέσουμε και λύκεια. Κλείνουμε πλέον τις δύο δεκαετίες, είναι πλέον ένας μεγάλος θεσμός για την πόλη μας και θέλουμε να τον εμπλουτίσουμε, να τον επεκτείνουμε και να έχει πανελλήνια εμβέλεια θα λέγαμε. Όλα αυτά βέβαια σιγά σιγά, καθώς δεν είναι και τόσο εύκολο, αλλά θα το προσπαθήσουμε και θα το δούμε πως θα εξελιχθεί. Ελπίζουμε να υλοποιείται κάποια στιγμή ένα νέο βήμα τη φόρα περισσότερο», κατέληξε σχετικά ο κ. Μαυρομμάτης.

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Εντός των ημερών θα πληρωθούν οι υπάλληλοι των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας

Εντός-των-ημερών-θα-πληρωθούν-οι-υπάλληλοι-των-βρεφονηπιακών-σταθμών-του-Δήμου-Καβάλας

Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να λυθεί το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν με τη μισθοδοσία τους 90 υπάλληλοι (μέσω ΕΣΠΑ) των βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Καβάλας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην τοπική ΕΡΑ, ο εντεταλμένος σύμβουλος Παιδικών Σταθμών και Προγραμμάτων ΕΣΠΑ, Ανέστης Δημητριάδης.

«Ένα από τα προβλήματα που κυριαρχεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, έχει να κάνει με τους υπαλλήλους των βρεφονηπιακών σταθμών, περίπου 90 άτομα που είναι απλήρωτοι, λόγω του δεν έχει ψηφιστεί ακόμη ο προϋπολογισμός του Δήμου Καβάλας», ανέφερε αρχικά στις δηλώσεις του ο κ. Δημητριάδης.

«Είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, ενώ είναι απλήρωτοι τόσο καιρό…»

«Βέβαια έχει ψηφιστεί στη Δημοτική Επιτροπή ο προϋπολογισμός για τον επόμενο χρόνο. Οι πληροφορίες που έχουμε από το τμήμα οικονομικών του Δήμου είναι ότι το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα λυθεί το πρόβλημα, έτσι ώστε να πληρωθούν και αυτοί οι άνθρωποι, διότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αντεπεξέλθουν στα καθήκοντά τους, ενώ είναι απλήρωτοι τόσο καιρό», επισήμανε σχετικά ο κ. Δημητριάδης.

«Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα, θα πληρωθούν και θα είναι ίσως η τελευταία φορά που ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι…»

«Μέχρι που υπήρχε η λειτουργία του Νομικού Προσώπου περιμέναμε να έρθουν τα χρήματα μέσω του ΕΣΠΑ. Υπήρχαν κάποιες καθυστερήσεις και τα προηγούμενα 2.5 χρόνια μόνο μία φορά είχε καθυστερήσει έναν μήνα η καταβολή των μισθών. Οι προσπάθειες όμως ήταν πολύ πιο εύκολες. Τέλος του χρόνου όμως καταργήθηκαν τα Νομικά Πρόσωπα κι έχουν μεταφερθεί όλοι υπάλληλοι στις νέες δομές του Δήμου και από τη στιγμή που δεν ήταν ψηφισμένος ο προϋπολογισμός, δεν μπορούσαν να κινηθούν από το συγκεκριμένο κονδύλι χρήματα για να πληρωθούν αυτοί υπάλληλοι. Είχαν μία ταλαιπωρία που δυστυχώς έπεσε πάνω σε αυτούς τους εργαζόμενους για ακόμη μία φορά, για αυτό και πρέπει να κάνουν λίγη υπομονή. Θέλω να πιστεύω ότι άμεσα θα λυθεί το πρόβλημα, θα πληρωθούν και θα είναι ίσως η τελευταία φορά που ταλαιπωρούνται αυτοί οι άνθρωποι», σημείωσε καταληκτικά ο κ. Δημητριάδης.  

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Κυκλικός κόμβος και άλλες παρεμβάσεις στην οδό Κουντουριώτου

Κυκλικός-κόμβος-και-άλλες-παρεμβάσεις-στην-οδό-Κουντουριώτου

Ξεκίνησαν το πρωί της Παρασκευής 1 Μαρτίου 2024 από τα συνεργεία της εταιρίας “ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Α.Τ.Ε.Β.Ε.”, οι εργασίες βελτίωσης της οδικής ασφάλειας στη συμβολή των οδών Ομονοίας – Κουντουριώτου και Κουντουριώτου – Ερυθρού Σταυρού.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΓΡΑΦΗ

Η λειτουργία της οδού Κουντουριώτου, που αποτελεί κύρια οδική αρτηρία, η οποία συνδέει το κέντρο της πόλης της Καβάλας με την ανατολική επέκτασή της, έχει γίνει αρκετά προβληματική και απαιτεί σημαντικές παρεμβάσεις.

Η λύση που επιλέχθηκε περιλαμβάνει:

Εγκατάσταση κυκλικού κόμβου στην συμβολή των οδών Κουντουριώτου, Ομονοίας, Πιπίνου και Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού

Διαμόρφωση της οδού Κουντουριώτου με μια λωρίδα πλάτους 3,75 μέτρων ανά κατεύθυνση, που θα διαχωρίζονται μεταξύ τους από νησίδα πλάτους 1,50 μέτρου

Κατάλληλη διαμόρφωση των πεζοδρομίων, ώστε, αφενός να εξυπηρετηθεί η ανεμπόδιστη κίνηση πεζών και ΑμεΑ, και αφετέρου να φιλοξενηθεί εκατέρωθεν παρόδια στάθμευση πλάτους 2,00 μέτρων

Αναδιαμόρφωση του οδικού δικτύου στη συμβολή της οδού Κουντουριώτου με την παραλιακή οδό Ερυθρού Σταυρού, με τη δημιουργία τριγωνικής νησίδας

Με την προτεινόμενη διαμόρφωση επιτυγχάνονται τα εξής:

Αποτροπή της παράνομης στάθμευσης

Αύξηση της κυκλοφοριακής ικανότητας της οδού, λόγω της αποτροπής της παράνομης στάθμευσης

Αύξηση της οδικής ασφάλειας τόσο για την μηχανοκίνητη κυκλοφορία όσο και για τους πεζούς. Η εγκατάσταση της νησίδας δίνει την δυνατότητα στους πεζούς να διασχίσουν την οδό σε δύο φάσεις, καθιστώντας ευκολότερη την διάβαση ακόμη και για τις περισσότερο ευάλωτες πληθυσμιακές ομάδες.

Βελτίωση της αισθητικής της οδού.

Στόχος της παρέμβασης είναι, αφενός να αποτρέπεται η παράνομη στάθμευση και αφετέρου να διευκολύνονται οι κινήσεις των οχημάτων και, έτσι, να μεγιστοποιείται η κυκλοφοριακή ικανότητα και η οδική ασφάλεια.

Το έργο περιλαμβάνει επίσης τις παρακάτω παρεμβάσεις:

Κατασκευή κόμβου επί της επαρχιακής οδούς Αμυγδαλεώνα – Σταυρούπολης στο ύψος του οικισμού του Νέου Ζυγού

Βελτίωση της οδικής ασφάλειας εντός του οικισμού του Ζυγού

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ

Προϋπολογισμός: 3.070.000€

Χρηματοδότηση: Πρόγραμμα Βελτίωσης Οδικής Ασφάλειας του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας

Χρόνος περαίωσης: 18 μήνες

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα