Connect with us

Περιφέρεια

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις του αγροτικού τομέα Π.Ε. Καβάλας

Σημαντικές-χρηματοδοτήσεις-του-αγροτικού-τομέα-ΠΕ.-Καβάλας

Από τα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 ενισχύθηκαν οι τομείς γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας

Πολλές και ιδιαίτερα σημαντικές δράσεις που συνοδεύτηκαν από αντίστοιχα σημαντικά κονδύλια που απορροφήθηκαν από τα διάφορα προγράμματα του ΠΑΑ 2014-2020 στους τομείς της γεωργίας, κτηνοτροφίας και αλιείας αποτέλεσαν τα πεπραγμένα της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας για το έτος 2022.

Τα κονδύλια αυτά συνέβαλαν στην αύξηση του αγροτικού εισοδήματος των αγροτών της Π.Ε. Καβάλας, στον εκσυγχρονισμό των γεωργικών εκμεταλλεύσεων και στην αναδιάρθρωση των καλλιεργειών και προσέθεσαν υπεραξία στα παραγόμενα προϊόντα.

Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα του εν λόγω απολογισμού αφορούν τόσο τους υφιστάμενους αγρότες, όσο και την προσέλκυση νέων γεωργών και κτηνοτρόφων που ανανεώνουν τον αγροτικό πληθυσμό, αναζωογονούν την αγροτική οικονομία, της οποίας η δυναμική αποκτά διακριτό αποτύπωμα.

Ενδεικτικά παρατίθενται τα παρακάτω στοιχεία:

Στα πλαίσια του υπομέτρου 4.1.1. – «Σχεδία Βελτίωσης» και υπό τη στενή συνεργασία και παρακολούθηση του Αντιπεριφερειάρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη, πραγματοποιήθηκαν από την Δ.Α.Ο.Κ. κατά την διάρκεια του περασμένου έτους 228 διοικητικοί έλεγχοι φυσικών φακέλων αιτημάτων πληρωμής σχεδίων βελτίωσης, ο έλεγχος και η οριστικοποίησή τους στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε.) και αποστολή τους προς πληρωμή. Το συνολικό αιτούμενο ποσό ανέρχεται σε 10.785.712,33 ευρώ, εκ των οποίων η δημόσια δαπάνη είναι 7.242.959,09 ευρώ. Με τα προαναφερθέντα κονδύλια χρηματοδοτήθηκαν αιτηθέντες αγρότες του νομού Καβάλας για επενδύσεις εκσυγχρονισμού των γεωργικών τους εκμεταλλεύσεων και την βελτίωση της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων τους.

Στο πλαίσιο, επίσης, του υπομέτρου 6.1 για την «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών του Π.Α.Α. 2014-2020», οριστικοποιήθηκαν οι φάκελοι των σχεδίων δράσης (2η και 3η πρόσκληση) 420 νέων γεωργών και στάλθηκαν για πληρωμή τα ποσά της 2ης δόσης των εγκεκριμένων επιδοτήσεων με το ποσό (αθροιστικά) των 7.184.150 ευρώ.

Οι αριθμοί καταδεικνύουν την εμφανή τάση εισροής νέων αγροτών στην Π.Ε. Καβάλας.

Καταβολή σημαντικών ποσών επιδοτήσεων υπήρξε και στον τομέα των επενδύσεων στη μεταποίηση των αγροτικών προϊόντων από ιδιώτες και φορείς, καθώς πληρώθηκαν – αφού πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί και επιτόπιοι έλεγχοι – δύο επενδυτικά έργα με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 3.037.997,14 ευρώ και αιτούμενη δόση 1.487.097,03 ευρώ.

Σχετικά με την εξαγωγική δραστηριότητα και δυναμική των αγροτικών προϊόντων της Π.Ε. Καβάλας, το Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου εξέδωσε 500 πιστοποιητικά σε προϊόντα φυτικής προέλευσης για εξαγωγή προς τρίτες (εκτός Ε.Ε.) χώρες, ενώ 3.161 ήταν τα διακινηθέντα φορτία νωπών αγροτικών προϊόντων εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αντίστοιχα από το Τμήμα Φυτικής – Ζωικής Παραγωγής και στα πλαίσια της παρακολούθησης των προγραμμάτων των Οργανώσεων Παραγωγών πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι λειτουργίας και δόθηκαν κατευθύνσεις σε εννέα Οργανώσεις Παραγωγών Οπωροκηπευτικών (η Π.Ε. Καβάλας είναι η δεύτερη στην Ελλάδα σε αριθμό Οργανώσεων Παραγωγών).

Μετά από τον διοικητικό & επιτόπιο έλεγχο 9 Φακέλων Πληρωμής, την Παραλαβή Επενδύσεων για κάθε μία από τις Οργανώσεις Παραγωγών στάλθηκε για πληρωμή στον ΟΠΕΚΕΠΕ δαπάνη συνολικού ποσού 1.324.832,01 ευρώ.

Αδειοδοτήθηκαν 28 νέες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, ενώ για την οικονομική στήριξη της μελισσοκομίας, καθώς και για τον εξοπλισμό με σκοπό την διευκόλυνση μετακινήσεων και την αντικατάσταση κυψελών, πραγματοποιήθηκαν διοικητικοί έλεγχοι 268 αιτήσεων που αντιστοιχούν στο συνολικό ποσό ενίσχυσης των 144.255,03 ευρώ.

Στο Τμήμα Αλιείας υποβλήθηκαν και εγκρίθηκαν (μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2022) 29 άδειες (γρι γρι) αλιείας μικρών ψαριών και 20 άδειες για μηχανότρατες.

Σύμφωνα με το Πρόγραμμα Αναδιάρθρωσης και Νέων Αδειών Φύτευσης Αμπελιών Οινοποίησης, για την περίοδο 2021-2022 πληρώθηκαν 193.481 ευρώ σε 15 παραγωγούς που εντάχθηκαν στα προγράμματα αναδιάρθρωσης αμπελιών οινοποιίας με σύνολο νέων φυτεύσεων τα 124,10 στρέμματα. Δρομολογήθηκε, ακόμη, η αντίστοιχη διαδικασία για την τρέχουσα περίοδο 2022-2023 σε 52 παραγωγούς και δόθηκαν βεβαιώσεις καταλληλότητας για τον σκοπό αυτό για 230 αγροτεμάχια.

Για την μείωση της ρύπανσης νερού από την γεωργική δραστηριότητα, μέσω του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας, καταβλήθηκαν συνολικά σε 32 δικαιούχους 158.690,91 ευρώ.

Για την αντιμετώπιση των ζιζανίων στις καλλιέργειες, και για το πρόγραμμα «Κομφούζιο», πληρώθηκαν 365 δικαιούχοι με το ποσό των 190.563,29 ευρώ, ενώ σε ακόμη 2 δικαιούχους καταβλήθηκαν 12.303,84 ευρώ για την «εναλλακτική καταπολέμηση των ζιζανίων στους ορυζώνες». Στο νησί της Θάσου εφαρμόστηκε σε 867.000 ελαιόδεντρα το Πρόγραμμα Δακοκτονίας για το 2022.

Σε ό,τι αφορά, το Πρόγραμμα Αγροτικού Εξηλεκτρισμού έτους 2022, εγκρίθηκαν και εντάχθηκαν στο πρόγραμμα 41 αρδευτικά και 3 κτηνοτροφικά έργα. Ολοκληρώθηκε δε, η κατασκευή 21 έργων Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και διατέθηκε για αυτά από την Περιφέρεια Α.Μ.Θ. το ποσό των 54.744,26 ευρώ.

Η διοίκηση της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας μεριμνά διαρκώς για την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων κονδυλίων από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους, αλλά και για την κατά το εφικτό αύξησή τους, προκειμένου να στηρίζονται οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι και οι αλιείς σε δύσκολους μάλιστα καιρούς. Προτεραιότητα ήταν και παραμένει η ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα, ο οποίος αποτελεί έναν εκ των σημαντικότερων πυλώνων της τοπικής και εθνικής οικονομίας.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Καβάλας

Αλέξης Πολίτης

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Περιφέρεια

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας κόλλησε πάλι η επένδυση των Λουτρών Ελευθερών

Στα-γρανάζια-της-γραφειοκρατίας-κόλλησε-πάλι-η-επένδυση-των-Λουτρών-Ελευθερών

Στα γρανάζια της γραφειοκρατίας προσκρούει για πολλοστή φορά η επένδυση των Λουτρών Ελευθερών, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΑ Καβάλας, ο πρόεδρος της «Εργοανάπτυξη Α.Ε.», Κωστής Σιμιτσής.

Το νέο πρόβλημα που έχει ανακύψει αφορά τη διαφωνία ανάμεσα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παγγαίου και την αντίστοιχη Διεύθυνση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης που εδρεύει στην Κομοτηνή.

«Ο επενδυτής έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο στάδιο των δικών του μελετών και ζήτησε να του διευκρινίσουν αν μπορεί να συγκεντρώσει εκεί που δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις…»

«Τη διαφωνία αυτή θα μας την επιλύσει, προφανώς, το υπουργείο Περιβάλλοντος. Συγκεκριμένα ο επενδυτής έχει προχωρήσει πάρα πολύ στο στάδιο των δικών του μελετών και ζήτησε να του διευκρινίσουν αν μπορεί να συγκεντρώσει εκεί που δεν υπάρχουν δασικές εκτάσεις, αλλά ανοιχτοί χώροι μη δασικοί στο οικόπεδο των 750 στρεμμάτων, αν μπορεί αντί να χτίσει μέσα στο δάσος και να καταστρέψει δέντρα, ό,τι δικαιούται να το χτίσει στην έκταση που του έχει παραχωρηθεί να το κάνει στα ανοίγματα. Είναι τρεις αυτές οι περιοχές που δεν είναι δασικές και κατά συνέπεια προτιμά να συγκεντρώσει εκεί όλο του τον συντελεστή δόμησης. Η Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Παγγαίου απάντησε αρνητικά με ένα αμφιλεγόμενο σκεπτικό κατά τη γνώμη μου. Από εκεί και πέρα απευθυνθήκαμε στη Διεύθυνση Δόμησης της Αποκεντρωμένης, η οποία παρέπεμψε το θέμα στο υπουργείο», ανέφερε αρχικά ο Κωστής Σιμιτσής.

«Δεν αισθάνονται οι τοπικοί ικανοί να έχουν τη δική τους γνώμη και να την επιβάλλουν και κατά συνέπεια τι κάνουν, παραπέμπουν το θέμα στο υπουργείο. Αυτό σημαίνει παραπέμπω το θέμα στις ελληνικές καλένδες…»

«Καταλαβαίνουμε ότι εδώ για μια ακόμη μια φορά ζούμε τις ανεπανάληπτες σκηνές της ελληνικής γραφειοκρατίας. Δεν υπάρχει επαρκές γνωστικό υπόβαθρο, δεν ξέρουν να αποφασίσουν. Δεν αισθάνονται οι τοπικοί ικανοί να έχουν τη δική τους γνώμη και να την επιβάλλουν και κατά συνέπεια τι κάνουν, παραπέμπουν το θέμα στο υπουργείο. Αυτό σημαίνει παραπέμπω το θέμα στις ελληνικές καλένδες. Ύστερα δεν μπορεί να φταίει ο επενδυτής όταν δεν τον βοηθά καμιά υπηρεσία σε τοπικό επίπεδο, αλλά όλες οι υπηρεσίες ρίχνουν το μπαλάκι κάθε φορά στο υπουργείο. Έτσι καθυστερεί το χτίσιμο. Πρέπει να πω ότι η αρχιτεκτονική μελέτη του γραφείου στο οποίο ανατέθηκε από τον επενδυτή η δουλειά αυτή, είναι αυτό που έφτιαξε το ξενοδοχείο costa navarino, το υπερπολυτελές ξενοδοχείο στη Μεσσηνία, που είναι παγκοσμίως γνωστό. Η δουλειά, όπως μας την έχει παρουσιάσει ο Κυριάκος Χαρακίδης, είναι πολύ όμορφη. Αισθητικά αυτό που θα γίνει, αν ποτέ γίνει και τον αφήσουν να το κάνει, δεν θα έχει καμιά σχέση με την σημερινή εικόνα των Λουτρών Ελευθερών. Είμαστε δίπλα στον επενδυτή, όποιος κι αν ήταν αυτός. Προσπαθούμε να τον ενθαρρύνουμε. Πληρώνει κανονικά τα ενοίκια του στην «Εργοανάπτυξη», η οποία για διάφορους λόγους δεν έχει άλλους πόρους, πέρα από το ενοίκιο. Μας ενδιαφέρει να τελειώσει το θέμα της επένδυσης για να λειτουργήσει καλύτερα η «Εργοανάπτυξη», αλλά και να αναπτυχθεί όλη η γύρω περιοχή. Δυστυχώς οι καρεκλοκένταυροι των Δήμων και των Αποκεντρωμένων δεν παίρνουν αποφάσεις και παραπέμπουν τα θέματα στο υπουργείο», δήλωσε ακόμη ο Κωστής Σιμιτσής.

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Περιφέρεια

Παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο της Γαληψού με πρωτοβουλία του Αλέξη Πολίτη

Παρεμβάσεις-στο-οδικό-δίκτυο-της-Γαληψού-με-πρωτοβουλία-του-Αλέξη-Πολίτη

Ο κ. Χρήστος Γκέντζογλου έκανε την ακόλουθη δήλωση:

Θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον Αντιπεριφερειαρχη Καβάλας Αλέξη Πολίτη και τους συνεργάτες του για την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων για την επίλυση του ζητήματος οδικής ασφαλείας στο δημοτικό διαμέρισμα της Γαληψού.

Κατόπιν σχετικής ενημέρωσης αλλά και δια ζώσης παρακολούθηση του εν λόγω σημείου, πάρθηκαν τα κατάλληλα μέτρα για την ύπαρξη οδικής ασφαλείας και την αποφυγή ατυχημάτων.

Συγκεκριμένα τοποθετήθηκε η κατάλληλη σήμανση, έγινε διαγράμμιση και τοποθετήθηκαν δοντάκια μείωσης ταχύτητας.

Η ασφάλεια οδηγών και πεζών αποτελεί μία από τις βασικότερες προτεραιότητές μας. Συνεχίζουμε την σκληρή δουλειά έχοντας πάντοτε ως γνώμονα το κοινό συμφέρον.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Περιφέρεια

Υποψήφιος με τον Χρήστο Μέτιο θα είναι ο Κίμων Παπαδόπουλος

Υποψήφιος-με-τον-Χρήστο-Μέτιο-θα-είναι-ο-Κίμων-Παπαδόπουλος

Υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης του Χρήστου Μέτιου, θα είναι ο Κίμων Παπαδόπουλος.

Τι έκανε γνωστό ο ίδιος δηλώντας τα ακόλουθα:

Με τον Περιφερειάρχη Χρήστο Μέτιο συνεργαστήκαμε άριστα σε θέματα υποδομών, ενέργειας και περιβάλλοντος της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που αφορούν την ανάπτυξη του τόπου μας.

Στο πλαίσιο αυτό στις προσεχείς περιφερειακές εκλογές τον Οκτώβριο του 2023 θα είμαι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος με τον συνδυασμό της Νέας Περιφερειακής Αναγέννησης.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα