Connect with us

Καβάλα

Απολογισμός της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του δήμου Καβάλας

Απολογισμός-της-Διεύθυνσης-Οικονομικών-Υπηρεσιών-του-δήμου-Καβάλας

Θετικό, με προοπτικές πλήρους εκσυγχρονισμού, χαρακτήρισαν το έργο που έγινε την τελευταία τετραετία στις Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου, ο Δήμαρχος Καβάλας, Θόδωρος Μουριάδης, και ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, Γιάννης Προμούσας, παρουσιάζοντας το μεσημέρι της Τετάρτης, 30 Αυγούστου, τον Απολογισμό της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.

Κατά την παρουσίαση, ο Δήμαρχος, μεταξύ άλλων, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στα προβλήματα που είχε να αντιμετωπίσει η διοίκησή του λόγω της ανεπαρκούς κρατικής χρηματοδότησης, «που φτάνει μόνο για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών του Δήμου». Επίσης, μίλησε και για τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι Οικονομικές Υπηρεσίες λόγω της αποψίλωσής τους που επέφερε η απόφαση της Κυβέρνησης για την κινητικότητα των υπαλλήλων. Έτσι, υπογράμμισε το μέγεθος της προσπάθειας που καταβλήθηκε για να ξεπεραστούν οι δυσκολίες και να αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου, ώστε να μπορέσουν να γίνουν μελέτες και έργα, και να παρασχεθούν κοινωνικές υπηρεσίες.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

ΘΟΔΩΡΟΣ ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ: «Αν και πέρασαν περίπου 2300 χρόνια, παραμένει σε ισχύ η παροιμιώδης φράση του Δημοσθένη “Δει δη χρημάτων…”, ότι “πρέπει να έχεις χρήματα, γιατί, χωρίς αυτά, δεν θα γίνει ούτε ένα απ’ όλα όσα πρέπει να γίνουν”. Και είναι μια σκληρή πραγματικότητα, που βιώνει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, αφού για την πραγματοποίηση σχεδίων και έργων μιας διοίκησης, θα πρέπει να βρεθούν χίλιοι τρόποι εύρεσης πόρων και άλλοι τόσοι για τη μείωση των εξόδων.

Η Διεύθυνση των Οικονομικών του Δήμου μας είναι η δύναμη που υποβοηθά σθεναρά στην υλοποίηση των στόχων μας.

Στην ουσία, είναι ο οικονομικός διαχειριστής μας. Από την έξυπνη και κοπιαστική εργασία των αιρετών και των υπαλλήλων που υπηρετούν σ’ αυτήν την Διεύθυνση, εξαρτάται το μέγεθος και η ποιότητα πολλών δράσεων του Δήμου».

Αναφερόμενος στη θητεία του Αντιδημάρχου, Γιάννη Προμούσα, επισήμανε πως «παρά τον ανήθικο πόλεμο που δέχτηκε από εσωθεσμικούς παράγοντες και παραγοντίσκους, όπως και από εξωθεσμικά φερέφωνά τους, έβαλε το νερό στο αυλάκι, κάνοντας σοβαρές παρεμβάσεις στην καθημερινότητα του Δήμου και στην σχέση του Δήμου με τους πολίτες.

Τα αποτελέσματα είναι ήδη ορατά, καθώς:

Καλυτέρευσε η ηλεκτρονική συνεργασία των Υπηρεσιών που σχετίζονται με τα οικονομικά μας.

Καλυτέρευσε η εξυπηρέτηση των πολιτών.

Μειώθηκε η απώλεια εσόδων και, άρα, οι ενέργειες που έγιναν αύξησαν τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου μας».

Τέλος, άσκησε κριτική σ’ αυτούς που τον κατήγγειλαν επειδή κάλυψε τις μεγάλες ελλείψεις προσωπικού στο Τμήμα Εσόδων με 2 εργάτριες καθαριότητας, προκειμένου να γίνουν εισπράξεις ανταποδοτικών τελών.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΡΟΜΟΥΣΑΣ: «Η Διεύθυνση Οικονομικών είναι ίσως η σημαντικότερη υπηρεσία του Δήμου, καθώς από αυτή διενεργούνται όλες οι διαδικασίες για την κατάρτιση και τήρηση των προϋπολογισμών του Δήμου, για την αποτελεσματική διενέργεια όλων των νόμιμων διαδικασιών που απαιτούνται για την προμήθεια υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, για τη διαχείριση των εσόδων και δαπανών και για την διασφάλιση και αξιοποίηση της δημοτικής περιουσίας. Με την ανάληψη των καθηκόντων μας, με τον Δήμαρχο κρίναμε απαραίτητο να προβούμε σε μια ανασύνταξη και αναδιοργάνωση της Οικονομικής Υπηρεσίας, καθώς οι παθογένειες και τα συσσωρευμένα προβλήματα παλαιοτέρων ετών είχαν ως αποτέλεσμα να παρατηρούνται δυσλειτουργίες και καθυστερήσεις στις διαδικασίες, ενίσχυση της γραφειοκρατίας, απώλεια εσόδων, έλλειψη παραγωγικότητας, ανεπάρκεια κινήτρων για τους υπάλληλους.

Σε όλα τα προαναφερθέντα συνέτεινε η δραματική μείωση των υπαλλήλων, λόγω της κινητικότητας.

Προχωρήσαμε σε τροποποίηση του οργανισμού και σε συνένωση τμημάτων και σχεδιάσαμε ένα νέο καταμερισμό αρμοδιοτήτων, με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιακών παραγόντων, μείωση των διαδικασιών και ελαχιστοποίηση της ταλαιπωρίας των πολιτών.

Αναβαθμίσαμε και να βελτιώσαμε τις ψηφιακές εφαρμογές, επιτυγχάνοντας υψηλότερου επιπέδου υπηρεσίες, ταχύτερες διαδικασίες, αύξηση της παραγωγικότατος του προσωπικού, μείωση των εργατοωρών, καλύτερη εξυπηρέτηση του δημότη και αύξηση της εισπραξιμότητας.

Τέλος εκπαιδεύσαμε τους υπαλλήλους μας, στοχεύοντας στην εξειδίκευση και στον εμπλουτισμό του γνωστικού αντικειμένου.

Έχοντας αυτά ως βάση, προχωρήσαμε σε σημαντικές και πρωτοπόρες αλλαγές οι οποίες αποτελούν τομή για το Δήμο Καβάλας:

εγκαταστήσαμε την εφαρμογή ηλεκτρονικών πληρωμών

ψηφιοποίησαμε τα ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

εγκαταστήσαμε εφαρμογή για ηλεκτρονικά αιτήματα

διασυνδεθήκαμε με την πλατφόρμα μεταβολών της ΚΕΔΕ

δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο ανείσπραχτων τελών

δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων

εγκαταστήσαμε εφαρμογή για το τέλος επί των ακαθαρίστων εσοδών

εγκαταστήσαμε εφαρμογή για τις άδειες καταστημάτων

δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο για τα ενοικιαζόμενα ακίνητα

εγκαταστήσαμε ψηφιακή εφαρμογή για κοιμητήρια

μεταφερθήκαμε σε σύγχρονες κτηριακές εγκαταστάσεις

Αναλυτικά:

Ενεργοποιήσαμε τις ηλεκτρονικές πληρωμές, δίνοντας την δυνατότητα στους δημότες να πληρώνουν εξ αποστάσεως.

Εφαρμόσαμε τον μοναδικό κωδικό ηλεκτρονικής πληρωμής RF στις περισσότερες οφειλές. Εγκαταστήσαμε την εφαρμογή του easy pay για πληρωμές μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας.

Αναδιοργανώσαμε το γραφείο δημοτικών τελών και ΤΑΠ και ψηφιοποιήσαμε πλήρως τις διαδικασίες. Έγινε πλήρης ψηφιακή τοπογραφική αποτύπωση του δήμου.

Όλη η διαδικασία πληρωμής του ΤΑΠ γίνεται πλέον διαδικτυακά.

Η εφαρμογή των ηλεκτρονικών αιτημάτων αναβαθμίζεται σταδιακά και θα εφαρμοστεί και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου.

Αποκτήσαμε άμεση διασύνδεση με την πλατφόρμα μεταβολών της ΚΕΔΕ και πετύχαμε την αυτοματοποιημένη μετάπτωση των μεταβολών στα αρχεία της υπηρεσίας.

Εισαγάγαμε στην εφαρμογή ηλεκτρονικές καταστάσεις ανείσπραχτων τελών, με αποτέλεσμα, μέχρι σήμερα, να έχουν δημιουργηθεί 400 βεβαιωτικού κατάλογοι, να γίνουν 57.000 χρεώσεις ανείσπρακτων τελών και να βεβαιωθούν “ξεχασμένα” από το 2017 ανείσπρακτα τέλη, ύψους 900.000 €.

Δημιουργήσαμε ηλεκτρονικό αρχείο με περισσότερα από 5.000 ΜΗ Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα, προκειμένου να μην χάνει έσοδα ο Δήμος από Δ.Τ. Δ.Φ. και ΤΑΠ.

Για το «τέλος επί των ακαθαρίστων εσοδών», εγκαταστήσαμε νέα εφαρμογή, στην οποία καταγράφονται όλες οι υπόχρεες επιχειρήσεις για την καταβολή του τέλους, παρακολουθούνται πλέον οι οφειλές και οι πληρωμές τους, και, ήδη, έχει διαπιστωθεί αύξηση των εσόδων.

Διασυνδεθήκαμε με ειδική πλατφόρμα της ΚΕΔΕ για την πληρωμή του τέλους ακαθαρίστων εσόδων, με άμεση άντληση οικονομικών στοιχείων από το Υπουργείο Οικονομικών, χωρίς να χρειάζεται πλέον η φυσική παρουσία του επαγγελματία ή του λογιστή στο τμήμα εσόδων. Ο Δήμος Καβάλας είναι ο πρώτος Δήμος στην Ελλάδα που το εφάρμοσε προαιρετικά.

Ψηφιοποιήσαμε όλα τα ενοικιαζόμενα ακίνητα που ανήκουν στον Δήμο, επιτυγχάνοντας ταχύτατη σύνταξη χρηματικών καταλόγων και άμεση δημιουργία δοσολογίου με τα βεβαιωμένα μισθώματα.

Για τις άδειες καταστημάτων, εγκαταστήσαμε ηλεκτρονική εφαρμογή καταγραφής επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δημιουργήσαμε ήδη 2.874 καρτέλες υπόχρεων επιχειρήσεων και περισσότερα από 3.723 καταστήματα για να παρακολουθούνται οι άδειές τους, οι αιτήσεις για κοινόχρηστους χώρους και πληθώρα άλλων δεδομένων.

Αλλάξαμε τη διαδικασία είσπραξης τελών νεκροταφείων. Ολοκληρώσαμε τη ψηφιακή τοπογραφική αποτύπωση των κοιμητηρίων και των τάφων. Υλοποιήσαμε την μετάβαση από ένα παρωχημένο χειρόγραφο σύστημα σε μια σύγχρονη webική εφαρμογή και σύντομα θα ολοκληρώσουμε την ορθή αντιστοίχιση των δεδομένων.

Πλέον, θα έχουμε ταχύτατη σύνταξη χρηματικών και βεβαιωτικών καταλόγων των τελών, καθώς θα γίνεται αυτόματη χρέωση του τέλους ταφής, οστεοφύλαξης κλπ και άμεση ενημέρωση της εφαρμογής των ηλεκτρονικών πληρωμών.

Ανασυντάξαμε και οργανώσαμε καλύτερα το τμήμα εσόδων για την ορθή παρακολούθηση και βεβαίωση παλαιών και νέων οφειλών. Πέτυχαμε ταχύτητα και ευελιξία στην σύνταξη χρηματικών και βεβαιωτικών καταλόγων.

Επικαιροποιήσαμε όλα τα δημοτικά τέλη, χωρίς καμία αύξηση για τους Δημότες, με στόχο την αποτύπωση και τον προσδιορισμό της φορολογητέας ύλης, έτσι ώστε ο καθορισμός των τελών να γίνεται με δίκαιο και ανταποδοτικό τρόπο.

Βελτιώσαμε την τήρηση της γενικής λογιστικής και λογιστικής δημοσίου, και αναβαθμίσαμε την εποπτεία και παρακολούθηση των χρηματικών και λογιστικών υπολοίπων στο ταμείο και στο λογιστήριο.

Μεταφέρθηκαν όλες οι οικονομικές υπηρεσίες του Δήμου στον ανακαινισμένο χώρο (2ος όρ. κτηρίου του πρώην ΕΟΚ), σε σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον και διασφαλίσαμε τις προϋποθέσεις για καλύτερη εξυπηρέτηση των δημοτών.

Στόχος μας για το μέλλον είναι:

η ολοκλήρωση των ψηφιακών αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, σύμφωνα με τις ανάγκες και τις προκλήσεις της εποχής,

η πλήρης εφαρμογή των ηλεκτρονικών πληρωμών και των ηλεκτρονικών αιτημάτων,

η ηλεκτρονική έκδοση και πληρωμή των κλήσεων της Δημοτικής αστυνομίας και των τελών λαϊκής αγοράς,

η εγκατάσταση νέας εφαρμογής για την παρακολούθηση εισόδου και πληρωμής στις αθλητικές εγκαταστάσεις κ.α.

Όλα αυτά αποτελούν πολύτιμα εργαλεία, ώστε να αναπτύξουμε ένα ελεγκτικό και εισπρακτικό μηχανισμό για την ανεύρεση και αύξηση των εσοδών μας, προκειμένου να δημιουργήσουμε τον δημοσιονομικό χώρο, που θα μας επιτρέψει να αξιοποιήσουμε τα τακτικά μας έσοδα, σε περισσότερες κοινωνικές παροχές, σε επενδύσεις κλπ.

Ήδη για την επίτευξη αυτού, κινούμαστε συντονισμένα σε τρεις άξονες:

Αναζήτηση ανείσπρακτων εσοδών,

Εκμετάλλευση αναξιοποίητων πηγών εσοχών,

Μείωση ελλείματος στο ισοζύγιο εσόδων εξόδων κοστοβόρων υπηρεσιών

Θα συνεχίσουμε και το επόμενο διάστημα τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της Οικονομικής Υπηρεσίας και των άλλων Υπηρεσιών του Δήμου, έχοντας πάντα ως επίκεντρο τον πολίτη».

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement
Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Καβάλα

Καβάλα και Μπουργκάς ενώνουν τις δυνάμεις τους στην κρουαζιέρα

Καβάλα-και-Μπουργκάς-ενώνουν-τις-δυνάμεις-τους-στην-κρουαζιέρα

Άγγελος Βλάχος: «Βγαίνουμε από τα εθνικά σύνορα και προσπαθούμε να έχουμε εταίρους όχι μόνο τα ελληνικά λιμάνια…»

Για τις σημαντικές προσπάθειες της περαιτέρω ενίσχυσης της κρουαζιέρας στην περιοχή μας, μίλησε στην τοπική ΕΡΑ, ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας, Άγγελος Βλάχος.

Αρχικά αναφέρθηκε στη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη (28/9) με εκπροσώπους του λιμανιού, του Επιμελητηρίου και του Δήμου Μπουργκάς της Βουλγαρίας, η οποία πραγματοποιήθηκε σε συνέχεια προηγούμενης επίσκεψης αντιπροσωπείας φορέων της Καβάλας τον περασμένο Ιούλιο στο Μπουργκάς.

«Η επίσημη συμφωνία θα υπογραφεί με πανηγυρικό τρόπο στις 10 ή 11 Οκτωβρίου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ενώπιον της Ένωσης Μεσογειακών Λιμανιών»

«Δεν υπογράψαμε στη συνάντηση της Πέμπτης (28/9) τη συμφωνία, καθώς η επίσημη συμφωνία θα υπογραφεί με πανηγυρικό τρόπο στις 10 ή 11 Οκτωβρίου στο Μπουργκάς της Βουλγαρίας, ενώπιον της Ένωσης Μεσογειακών Λιμανιών για την κρουαζιέρα, που είναι ο βασικός φορέας όλης της Μεσογείου για το προϊόν της κρουαζιέρας και αφορά τη συνεργασία τη δική μας με το Μπουργκάς από την πλευρά της Μαύρης Θάλασσας, προκειμένου να αναπτύξουμε ακόμη περισσότερο την προσπάθεια αυτή που έχει ξεκινήσει όλα τα προηγούμενα χρόνια», ανέφερε σχετικά ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας. 

«Βγαίνουμε από τα εθνικά σύνορα και προσπαθούμε να έχουμε εταίρους, συμμάχους και συνεργάτες, όχι μόνο τα ελληνικά λιμάνια…»

«Είναι επί της ουσίας μια συνεργασία για την κρουαζιέρα στον άξονα αυτόν που λέμε εξωστρέφεια, δηλαδή βγαίνουμε από τα εθνικά σύνορα και προσπαθούμε να έχουμε εταίρους, συμμάχους και συνεργάτες, όχι μόνο τα ελληνικά λιμάνια που τα έχουμε στο πλαίσιο της ανάπτυξης της κρουαζιέρας που τη θέλει η πόλη και οι επιχειρηματίες, αλλά και να φτιάξουμε νέες συνεργασίες, εκμεταλλευόμενοι την εγγύτητα μας με τη γειτονική Βουλγαρία για να κάνουμε κάτι εντελώς πρωτότυπο που θα ανακοινωθεί επισήμως στις 10 ή 11 Οκτώβριου», τόνισε στη συνέχεια των δηλώσεών του στην ΕΡΑ Καβάλας, ο Άγγελος Βλάχος. 

«Δίνουμε πολύ μεγάλη έμφαση στην κρουαζιέρα και η προσπάθεια που θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια είναι να ενισχύσουμε τόσο τις υποδομές, όσο και την προσέλκυση επιβατών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου…»

«Σε κάθε περίπτωση αυτό που θα ήθελα να κρατήσουν οι συμπολίτες μας, είναι η μεγάλη έμφαση που δίνουμε στην κρουαζιέρα και η προσπάθεια που θα κάνουμε στα επόμενα χρόνια για να ενισχύσουμε τόσο τις υποδομές, όσο και την προσέλκυση επιβατών υψηλού εισοδηματικού επιπέδου. Φέτος η κρουαζιέρα στην περιοχή μας πήγε εξαιρετικά και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα μπορέσουμε να την κρατήσουμε και τα επόμενα χρόνια στα ίδια επίπεδα», επισήμανε καταληκτικά στις δηλώσεις του ο διευθύνων σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένα Καβάλας. 

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Εγκαινιάστηκε η 29η KavalaExpo 2023

Εγκαινιάστηκε-η-29η-kavalaexpo 2023

Τα εγκαίνια της 29ης KavalaExpo  πραγματοποιήθηκαν το απόγευμα της Παρασκευής 29 Σεπτεμβρίου 2023 στο εκθεσιακό κέντρο «Απόστολος Μαρδύρης» στη Νέα Καρβάλη.

Την κορδέλα των εγκαινίων έκοψε η υφυπουργός Ανάπτυξης, Άννα-Μάνη Παπαδημητρίου.

Τιμώμενη περιοχή φέτος είναι το Μπουργκάζ της Βουλγαρίας. Στην έκθεση συμμετέχουν επιχειρηματικές αποστολές από τη Σερβία, τη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Τουρκία και την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Την πρώτη μέρα λειτουργίας της η έκθεση υποδέχτηκε εκατοντάδες επισκέπτες.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading

Καβάλα

Σοφία Σαρρίδου: Ρατσιστική πράξη η διαγραφή μου από τον συνδυασμό του Θ. Μουριάδη

Σοφία-Σαρρίδου:-Ρατσιστική-πράξη-η-διαγραφή-μου-από-τον-συνδυασμό-του-Θ.-Μουριάδη

Η Σοφία Σαρρίδου, σχολιάζοντας την διαγραφή της από την παράταξη του δήμαρχου Καβάλας Θόδωρου Μουριάδη «Σύγχρονος Δήμος», τονίζει τα ακόλουθα:

Η απόφαση μου να ασχοληθώ με τα κοινά (εδώ και πολλά χρόνια), ήταν μια προσωπική μου επιλογή, αφού πρώτα με παρότρυναν άνθρωποι που γνωρίζουν την ζωή μου και την στάση μου προς αυτήν.

Προστατεύω την υπόληψη μου, το όνομα μου, την συνείδηση μου, την καλοπιστία μου, τις αρχές και την αξιοπρέπεια μου. Είμαι ένας άνθρωπος, μια γυναίκα η οποία σέβεται την κοινωνία, την οικογένεια, την θρησκεία, τα ιδανικά και τα πιστεύω μου και ζητάω να υπηρετήσω τα κοινά, υπερβαίνοντας το ατομικό μου συμφέρον και με ανυπέρβλητο το αίσθημα της αλήθειας και της δικαιοσύνης. Θεωρώ ότι είναι ύψιστο καθήκον, να συμφωνούν τα λόγια με τις πράξεις μας. Ο σεβασμός δίνεται και λαμβάνεται, δεν μπορεί να μετρηθεί σαν ποσότητα, δεν μπορεί να αγοραστεί, ούτε μπορεί να διαπραγματευτεί, αλλά χτίζεται με τον χρόνο και μπορεί πολύ εύκολα να χαθεί μέσα σε ένα πεντάλεπτο τηλεφώνημα (που ούτε και αυτό έγινε από τον επικεφαλής του συνδυασμού μου).

Η πρόθεση μου να συνεχίσω και να ασχοληθώ με τα κοινά, ακόμα μια φορά, σε επίπεδο τοπικής κοινότητας και στο τοπικό διαμέρισμα των Κρηνίδων, του πρώην Δήμου Φιλίππων, ήταν σταθερή και παραμένει αταλάντευτη. Πιστεύω και το αναφέρω συχνά σε φίλους, γνωστούς και συγγενείς, στις τοπικές εκλογές δεν πρέπει να έχουν ανάμειξη οι πολιτικές παρατάξεις.

Όμως τις τελευταίες μέρες έχει αλλάξει το όλο σκηνικό, με αφορμή ενός χιουμοριστικού σαρκαστικού σχόλιου μου, που αφορούσε την επικείμενη επίσκεψη του Κ. Κασσελάκη και προκάλεσε αναστάτωση, ο επικεφαλής του συνδυασμού Σύγχρονος Δήμος κ. Μουριαδη, αποφάσισε την αποπομπή μου και εξέδωσε δελτίο τύπου, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να δεχτεί τέτοιου είδους ρατσιστικές και ομοφοβικές συμπεριφορές καθώς και ότι είναι απαράδεκτες και τις καταδικάζει απερίφραστα χωρίς δεύτερη σκέψη. Φαίνεται όμως, ότι στην σημερινή εποχή της «πολιτικής ορθότητας» και της «ακύρωσης» το παραμικρό σχόλιο, ακόμη και το πιο ανώδυνο, μπορεί να προκαλέσει δυσανάλογες αντιδράσεις, πολλές φορές υποκριτικές. Επίσης θέλω να αναφέρω, ότι στον συνδυασμό «Σύγχρονος Δήμος» του κ. Μουριαδη υπάρχουν και άλλα ομοφοβικά άτομα, παρόλα αυτά δεν έπραξε το ίδιο, οπότε και μόνο αυτή η πράξη  του είναι ρατσιστική. Δεν υπήρξα ποτέ ομοφοβική, αλλά προφανώς εκμεταλλευτήκατε την κατάσταση για δικούς σας λόγους ή παρασυρθήκατε από συνεργάτες σας, γι’ αυτό και βγάλατε ένα εντελώς ανυπόστατο δελτίου τύπου που δεν με αντιπροσωπεύει.

Εύχομαι οι αξίες, τα ιδανικά και η αρετή να είναι το κυρίαρχο στοιχείο που διέπει τις σχέσεις μας μέσα στην οικογένεια και στην κοινωνία, κάτω από τις διδαχές του Ιησού Χριστού που έχυσε το αίμα του για την σωτηρία των ανθρώπων.

Ωστόσο εγώ συνεχίζω με την ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ υποψηφιότητα μου και στηρίζω άλλον συνδυασμό.

Υποψήφια ανεξάρτητη σύμβουλος Τοπικής Κοινότητας Κρηνίδων Σοφία Σαρρίδου

Πηγή: KavalaWebNews

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα