Connect with us

Νέα Θάσου

Ανακοίνωση της ΔΕΥΑ Θάσου

Ανακοίνωση-της-ΔΕΥΑ-Θάσου

Προς τους καταναλωτές της ΔΕΥΑΘ

Με αφορμή δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης λόγω των προβλημάτων υδροδότησης που προκλήθηκαν σε συγκεκριμένες περιοχές του νησιού, σας γνωρίζουμε ότι η Επιχείρηση δεν απαντάει στα σχόλια που παρατίθενται κάτω από τις δημοσιεύσεις της. Επίσης δεν ακολουθεί, ούτε παρακολουθεί σελίδες καταναλωτών και δεν ανοίγει διάλογο με τους χρήστες των κοινωνικών μέσων. Η σελίδα της ΔΕΥΑΘ στο κοινωνικό μέσο δημιουργήθηκε για όλους όσους προτιμούν να ενημερώνονται με τον τρόπο αυτό. Κάθε καταναλωτής της ΔΕΥΑΘ έχει την δυνατότητα να απευθύνεται στους υπαλλήλους της Επιχείρησης και να ενημερωθεί για θέματα που τον αφορούν και να λάβει τις απαντήσεις που χρειάζεται.

Περαιτέρω η ΔΕΥΑΘ, ως διαχειριστής του πόσιμου νερού στο νησί, είναι υποχρεωμένη να παρέχει προς όλους τους καταναλωτές της (μόνιμους κατοίκους και μη), νερό καθαρό και σε επάρκεια. Η Διοίκηση και το προσωπικό της Επιχείρησης – ως οφείλουν – δίνουν καθημερινό αγώνα για να εξυπηρετήσουν τους καταναλωτές σε κάθε σημείο του νησιού.

Η Επιχείρηση, για να εξυπηρετήσει το έργο της και να μεταφέρει το νερό από τα σημεία υδροληψίας μέχρι τα ακίνητα των καταναλωτών, διαθέτει περίπου 380 χιλιόμετρα δικτύων ύδρευσης εκ των οποίων τα 135 χιλιόμετρα αφορούν εσωτερικά δίκτυα (δηλ. εντός κατοικημένων περιοχών) και εξυπηρετεί τους καταναλωτές της μέσω 15.200 συνδέσεων.

Τα προβλήματα που έχουν ανακύψει τόσο στο παρελθόν όσο και πρόσφατα και έγιναν αιτία καταναλωτές σε κάποιες περιοχές του νησιού να στερούνται για ώρες το νερό ή να αντιμετωπίζουν προβλήματα χαμηλής πίεσης νερού, έχουν να κάνουν πρωτίστως με την υπάρχουσα υποδομή και συγκεκριμένα με, την παλαιότητα των δικτύων, τη φύση των υλικών και τις μικρές διατομές των αγωγών και όχι εξαιτίας της ολιγωρίας, της αδιαφορίας ή της έλλειψης ετοιμότητας των υπευθύνων και των εργαζομένων στη ΔΕΥΑΘ ή από παραλείψεις τους. Χρειάζεται να υπενθυμίσουμε ότι η εξασφάλιση χρηματοδότησης για νέα έργα ύδρευσης και αποχέτευσης είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Πέρα από την προετοιμασία και την ωρίμανση των μελετών των έργων και τα κατάλληλα χρηματοδοτικά προγράμματα απαιτείται και ένας ικανός αριθμός έμπειρου προσωπικού για την υλοποίησή τους.
Κατά τα τελευταία χρόνια, οι συντονισμένες ενέργειες του ανθρώπινου δυναμικού Δήμου και ΔΕΥΑΘ έχουν δημιουργήσει νέα δεδομένα στην υποδομή του νησιού σε ύδρευση και αποχέτευση που σημαίνει βελτίωση στην καθημερινότητα των κατοίκων και των επισκεπτών. Για να ενημερωθείτε αναλυτικά έχετε τη δυνατότητα να μεταβείτε στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΘ. Παρακάτω μπορείτε να ενημερωθείτε επιγραμματικά, τόσο για τα έργα που εκτελούνται ή πρόκειται άμεσα να εκτελεστούν, όσο και για τα σχεδιαζόμενα έργα μέσω μελετών που εκπονούνται και ωριμάζουν ή πρόκειται να εκπονηθούν σύντομα.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑ
Τα δίκτυα ύδρευσης είναι κατά βάση καινούργια. Υπάρχουν τμήματα εξωτερικού δικτύου τα οποία χρήζουν αντικατάστασης, για τα οποία υπάρχουν έτοιμες μελέτες και αναμένονται Προσκλήσεις για να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΡΑΧΩΝΙΟΥ
Στον ορεινό οικισμό το υφιστάμενο εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης είναι παλαιό. Πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη για την αντικατάστασή του.
Στον παραλιακό οικισμό υπάρχει καινούργιο λειτουργικό δίκτυο στο σύνολό του.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΙΝΟΥ
Στο Πρίνο και στη Σκάλα Πρίνου κατασκευάζεται το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης, συνολικού προϋπολογισμού 2.750.000 ευρώ. Παράλληλα έχει γίνει προμελέτη και έχει ανατεθεί η εκπόνηση μελέτης του συνόλου του εξωτερικού δικτύου της Κοινότητας.
Περαιτέρω, έχουν δημοπρατηθεί τα δίκτυα αποχέτευσης, τμήμα του έργου της ΕΕΛ Πρίνου συνολικού προϋπολογισμού 12.642.500 ευρώ.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΣΩΤΗΡΟΣ
Στον ορεινό οικισμό τα όποια προβλήματα αφορούν στην παλαιότητα του δικτύου και πρόκειται να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης για την αντικατάστασή του.
Στον παραλιακό οικισμό το δίκτυο ύδρευσης είναι νέο.
Περαιτέρω μέσα στο Σεπτέμβριο θα αρχίσει να εκτελείται το έργο του δικτύου αποχέτευσης στον οικισμό της Σκάλας Σωτήρος, τμήμα μεγαλύτερου έργου.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΡΑΧΗΣ
Στον ορεινό οικισμό το δίκτυο ύδρευσης είναι σχετικά καινούργιο και δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα προβλήματα.
Στο παραλιακό οικισμό, μέσα στον Σεπτέμβριο, πρόκειται να ξεκινήσουν 3 έργα συνολικού προϋπολογισμού 8.255.000 ευρώ.

  1. Αποχέτευση ακαθάρτων οικισμών Σκ. Καλλιράχης, Σκ. Σωτήρος Δήμου Θάσου, 4.600.000 ευρώ
  2. Δίκτυο ύδρευσης οικισμού Σκάλας Καλλιράχης Δήμου Θάσου, 2.080.000 ευρώ
  3. Εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης από Σκ. Ραχωνίου – Σκ. Καλλιράχης 1.575.000 ευρώ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΙΩΝ
Στον ορεινό οικισμό πρόκειται να ανατεθεί η εκπόνηση της μελέτης για την αντικατάσταση τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού δικτύου ύδρευσης.
Στον παραλιακό οικισμό το έργο προϋπολογισμού 795.000 ευρώ που αφορά στην αντικατάσταση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης εκτελείται και θα είναι πλήρως λειτουργικό το επόμενο καλοκαίρι.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ.
Η μελέτη της αντικατάστασης του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης έχει ήδη εκπονηθεί και διαθέτει ωριμότητα, αναμένεται Πρόσκληση για να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης.
Στο πρώτο 4μηνο του 2024 θα λειτουργήσει το δίκτυο αποχέτευσης των οικισμών της Κοινότητας για επεξεργασία τους στην ΕΕΛ του Ποτού.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΘΕΟΛΟΓΟΥ
Το δίκτυο ύδρευσης του Ποτού είναι καινούργιο και λειτουργικό. Έχει εκπονηθεί ήδη η μελέτη των δικτύων ύδρευσης της Αστρίδας και της Αλυκής με σκοπό να υποβληθεί αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τον οικισμό των Κοινύρων.
Στους οικισμούς Πευκάρι και Ποτός θα λειτουργήσει εντός του πρώτου 4μήνου το αποχετευτικό δίκτυο.

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΟΤΑΜΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΙΑΣ
Υπάρχουν έτοιμες μελέτες για την αντικατάσταση των δικτύων ύδρευσης των δύο ορεινών οικισμών, με σκοπό την υποβολή αιτημάτων χρηματοδότησης. Παράλληλα πρόκειται να εκπονηθούν μελέτες για την αντικατάσταση των δικτύων αποχέτευσης με σύγχρονα.
Οι παραλιακοί οικισμοί διαθέτουν νέα δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης.
Παράλληλα έχει ενταχθεί σε χρηματοδότηση το έργο της αναβάθμισης της ΕΕΛ Ποταμιάς συνολικού προϋπολογισμού 6.050.000 ευρώ και πρόκειται να αρχίσει να υλοποιείται στις αρχές του 2024.

Πηγή: nownews.gr

Continue Reading
Advertisement

Νέα Θάσου

Απάντηση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας για την προσβασιμότητα στο Αρχαίο Θέατρο Θάσου

Απάντηση-της-Εφορείας-Αρχαιοτήτων-Καβάλας-για-την-προσβασιμότητα-στο-Αρχαίο-Θέατρο-Θάσου

Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα για τη μη προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία στο αρχαίο θέατρο της Θάσου η Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας πληροφορεί το κοινό ότι το αρχαίο θέατρο της Θάσου ήταν και είναι μερικώς προσβάσιμο με όχημα εκτός δρόμου μέσω δασικού δρόμου από τη δημοτική οδό Λιμένα-Μακρυάμμου.

Για τον δρόμο αυτό που διέρχεται από δημοτική δασική έκταση έχει εκπονηθεί σχετική μελέτη βελτίωσης βατότητας, η υλοποίηση της οποίας προγραμματίζεται από το Δήμο Θάσου.
Ως γνωστόν, το αρχαίο θέατρο της Θάσου χωροθετείται σε δασική έκταση, σε υψόμετρο 55μ., θέση που παρουσιάζει δυσκολίες εν τη γενέσει της. Επιπρόσθετο πρόβλημα αποτελεί ότι ανάμεσα σε δημόσιες και δημοτικές γαίες μεσολαβούν και ιδιωτικές. Η ολιστική επίλυση του θέματος είναι ένα σύνθετο τεχνικό έργο που απαιτεί ώριμες τεχνικές μελέτες και σύμπραξη και άλλων φορέων στους οποίους ανήκει η γη.

Το έργο της αναστήλωσης του αρχαίου θεάτρου, ενταγμένου στο ΕΣΠΑ 2014-2020, περιλάμβανε την αποκατάσταση του κοίλου, το δίκτυο αποστράγγισης όμβριων υδάτων, τη βελτίωση του πυροσβεστικού δικτύου, τη βελτίωση του φωτισμού και παροχής ρεύματος, τη βελτίωση του ανατολικού μονοπατιού, τη βελτίωση του δυτικού λιθόστρωτου βαθμιδωτού μονοπατιού, και την κατασκευή νέας περίφραξης.
Επρόκειτο για ένα μεγαλεπήβολο έργο με πολλές περιφερειακές εργασίες, πλην του αναστηλωτικού έργου, η ολοκλήρωση του οποίου αποτελεί από μόνο του άθλο.
Στην φάση αυτή η πρόβλεψη για ΑΜΕΑ είναι η τοποθέτηση infokiosk στο Μουσείο Θάσου, όπου θα υπάρχει εικονική περιήγηση 360, η οποία μπορεί να λειτουργεί και σε ιστοσελίδα εκτός μουσείου, ώστε να είναι προσβάσιμη από παντού. Η λύση αυτή χρησιμοποιείται και στα μνημεία του Αγίου Όρους, όπου αποκλείεται η προσβασιμότητα του 50% σχεδόν του πληθυσμού, και γίνεται αποδεκτή κατά την αξιολόγηση των προγραμμάτων, όταν οι δυσκολίες σε πρώτη φάση είναι ανυπέρβλητες.
Κάθε έργο εντασσόμενο σε συγχρηματοδοτημένο πρόγραμμα έχει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και προϋπολογισμό, και ως εκ τούτου οι εργασίες που επιλέγονται να ενταχθούν είναι αυτές που υποστηρίζονται από ώριμες μελέτες, ώστε να μπορούν να υλοποιηθούν και να μην κινδυνεύσει να απενταχθεί το έργο.
Στόχος της υπηρεσίας μας είναι να συμπράξουμε και με άλλους φορείς, ώστε να ωριμάσουν οι ενδεδειγμένες λύσεις που θα μπορέσουν να υλοποιηθούν στο πλαίσιο της προγραμματικής περιόδου 2021-2027.

ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

Πηγή: nownews.gr

Continue Reading

Νέα Θάσου

Συνάντηση του Δημάρχου Θάσου με τον Αστυνομικό Διευθυντή Καβάλας

Συνάντηση-του-Δημάρχου-Θάσου-με-τον-Αστυνομικό-Διευθυντή-Καβάλας

Σήμερα, Πέμπτη 13 Ιουνίου 2024, πραγματοποιήθηκε συνάντηση στο Γραφείο του Δημάρχου Θάσου μεταξύ του Δημάρχου Θάσου κ. Ελευθέριου Κυριακίδη και του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας κ. Κωνσταντίνου Σιμούδη. Τον Αστυνομικό Διευθυντή συνόδευε ο Διοικητής του Αστυνομικού Τμήματος Θάσου κ. Στυλιανός Ψαρογιάννης.
Στην συνάντηση συμμετείχαν επίσης, ο Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών κ. Ιωάννης Γεωργίου και ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Θάσου κ. Ευστράτιος Πυρήνας.
Η παρούσα επίσκεψη ήταν η πρώτη επίσημη επίσκεψη του νέου Αστυνομικού Διευθυντή Καβάλας μετά την ανάληψη των νέων καθηκόντων του και η πρώτη συνάντηση με τον Δήμαρχο Θάσου και στελέχη του Δήμου Θάσου.
Στην συνάντηση που πραγματοποιήθηκε σε άριστο κλίμα συνεργασίας και συνεννόησης, μεταξύ άλλων, συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την απρόσκοπτη αστυνόμευση στη Θάσο, εντός μάλιστα της τρέχουσας τουριστικής περιόδου, καθώς και ζητήματα έλλειψης της αναγκαίας αστυνομικής δύναμης στο Νησί.
Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δήμαρχος Θάσου κ. Ελευθέριος Κυριακίδης δήλωσε τα εξής:
«Η συνεργασία μεταξύ του Δήμου Θάσου και της Αστυνομικής Διεύθυνσης Καβάλας είναι αγαστή και συνεχής, με μοναδικό στόχο την καλύτερη δυνατή αστυνόμευση στον τόπο μας προς όφελος των κατοίκων και των επισκεπτών του.
Ευχαριστούμε τον Αστυνομικό Διευθυντή για την επίσκεψή του στη Θάσο και για το έντονο ενδιαφέρον του για τον τόπο μας.
Του ευχόμαστε από καρδιάς καλή δύναμη στην επιτέλεση των νέων του καθηκόντων».

Πηγή: nownews.gr

Continue Reading

Νέα Θάσου

Μακάριος: Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για την άφιξη του σκάφους με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό στην Θάσο

Μακάριος:-Αντίστροφα-μετράει-ο-χρόνος-για-την-άφιξη-του-σκάφους-με-σύγχρονο-ιατρικό-εξοπλισμό-στην-Θάσο

Στις 3/11/2021 είχα δεσμευτεί για την απόκτηση ενός περιπολικού σκάφους με σύγχρονο ιατρικό εξοπλισμό για τη Θάσο.

Στις 5/4/2023 ανακοίνωσα την απόκτηση του σκάφους, μετά από συντονισμένες ενέργειες με το Υπουργείο Ναυτιλίας.

Στις 3/3/2024, συναντήθηκα με τον Υφυπουργό Ναυτιλίας κ. Γιάννη Παππά και είχα ενημερωθεί ότι μέχρι τον Ιούνιο θα υπογραφόταν η σύμβαση με τον ανάδοχο για την ναυπήγηση των 11 σκαφών, ένα εκ των οποίων θα έρθει στη Θάσο.

Σήμερα, 10/6/2024, υπεγράφη η σύμβαση από τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ Χρήστο Στυλιανίδη και ο χρόνος άρχισε να μετράει αντίστροφα για την άφιξη του σκάφους στο νησί.

Είμαι χαρούμενος που η πρωτοβουλία μου τον Νοέμβριο του 2021 παίρνει σάρκα και οστά, θωρακίζοντας την υγεία των κατοίκων της Θάσου.

Άλλη μια δέσμευσή μου γίνεται πράξη.

Πηγή: nownews.gr

Continue Reading
Advertisement

Προτεινόμενα